HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen heeft het initiatief genomen om met inwoners en ondernemers een toekomstplan voor het centrum van Heerenveen te ontwikkelen. Dit gebeurde via een nieuwe democratische vorm: de G1000 Heerenveen. Vanaf februari zijn ideeën verzameld en opgenomen in een Burgerbesluit. Nu ligt de concept-centrumvisie voor Heerenveen er, met meer dan 45 concrete projecten die bijdragen aan een gastvrij, toekomstbestendig en duurzaam centrum. Wethouder Jelle Zoetendal: “Ik vind het heel mooi om te zien dat al deze bouwstenen vanuit zowel de inwoners als de ondernemers nu een plek hebben gekregen in de visie. Ze vormen samen één geheel: het toekomstige centrum van Heerenveen, vormgegeven door de gemeenschap.” De conceptvisie ligt klaar voor behandeling door de gemeenteraad.

In februari dit jaar startte het proces met de Burgertop. Inwoners en ondernemers konden daarin aangeven hoe zij een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van Heerenveen voor zich zagen. Het initiatief komt van de gemeenteraad: met de G1000 probeert de raad een nieuwe vorm van het democratisch proces uit.

Selectie concrete ideeën voor centrum Heerenveen
De Burgertop met 400 deelnemers leverde ongeveer 250 concrete ideeën op voor het centrum van Heerenveen. Daaruit hebben de deelnemers 47 bouwstenen geselecteerd. Deze zijn verwerkt tot concrete voorstellen in het G1000 Burgerbesluit Heerenveen. Ook de ondernemers hebben bouwstenen aangeleverd. Hun advies en het Burgerbesluit zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij heeft de raad het college van B&W gevraagd de haalbaarheid, consequenties en mogelijkheden van al deze bouwstenen te onderzoeken. Het resultaat van dat onderzoek is nu klaar: de conceptvisie voor het centrum van Heerenveen, inclusief investeringsagenda.

Drie hoofdthema’s voor toekomstbestendig centrum

In deze conceptvisie zijn in totaal 47 projecten oftewel bouwstenen opgenomen, passend onder drie leidende thema’s: compact & compleet, ontvangen & ontmoeten en bruisen & beleven. De bouwstenen zijn zeer divers: van een fietsroute rond het centrum tot herinrichting van het stationsgebied, vergroening van het centrum en een verlichtingsplan van het Geerts Willigenplein. Ze dragen stuk voor stuk bij aan een gastvrij, gezellig en toekomstbestendig centrum waar bezoekers graag komen én blijven hangen. De conceptvisie bevat ook een investeringsagenda: wat zijn de globale kosten om dit alles te realiseren? Het gaat om € 25,9 miljoen nieuwe investeringen, € 18,1 miljoen indirecte kosten en een deel dekking door verwachte subsidies. In de perspectiefnota voor 2021-2024, klaar in juni 2020, bepaalt de gemeenteraad welk deel van het totale gemeentebudget hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Gebiedsdeals en eerste projecten
Het centrum is opgedeeld in 12 deelgebieden. Voor elk gebied komen gebiedsdeals. Daarin maken alle betrokkenen samen afspraken over het realiseren van de plannen voor dat gebied. De visie maakt duidelijk dat eerst op twee fronten meters gemaakt moeten worden. Het gaat om het verbreden en versterken van het centrummanagement en het neerzetten van een (tijdelijke) programma-organisatie om de doelen verder te concretiseren. Het lijkt daarnaast logisch om in 2020 te starten met de projecten die snel te realiseren zijn. Denk aan het verbeteren van de stegen en de verbindingen tussen het centrum en sportstad via de Vlinderbuurt.