HEERENVEEN - Op zaterdag 8 augustus opent burgemeester Tjeerd van der Zwan de tentoonstelling ‘(Over)Leven in het Jappenkamp’. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 27 september 2020 en toont vijftien schilderijen - zogeheten gouaches - van Cor Rumondor, voormalig inwoner van Heerenveen. De werken vertellen een persoonlijk verhaal over het leven van zijn moeder Netty Bottinga-Rumondor in de vrouwengevangenis Boeloe op Java, één van de vele Jappenkampen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

Het (over)leven gevat in schilderijen
Cor Rumondor is geboren op 14 november 1947 in Soerabaja in Nederlands-Indië (nu: Indonesië). In zijn jeugd woonde hij vanaf 1950 in Heerenveen in de Leliestraat (Florabuurt). Hij groeide daar met zijn vijf halfbroers en –zus op bij zijn moeder Netty Bottinga-Rumondor. Zij heeft tijdens WOII vastgezeten in vrouwengevangenis Boeloe, een Jappenkamp in Semarang op Java. Na de oorlog vernam ze het vreselijke bericht dat haar man door Japanse soldaten was omgebracht.

Naar aanleiding van de verhalen over haar gruwelijke ervaringen in het Jappenkamp heeft Cor Rumondor na het overlijden van zijn moeder tussen 1991 en 1994 vijftien gouaches (schilderij met dekkende waterverf) gemaakt. In 1995 schonk hij deze schilderijen aan de gemeente Heerenveen.

Begin 2019 kwam het verzoek van een jeugdvriend van de kunstenaar om de vijftien werken nog eens te bekijken met Cor Rumondor en deze opnieuw tentoon te stellen. De gemeente heeft in het kader van ‘75 jaar Vrijheid herdenken’ in 2020 het voortouw genomen om de tentoonstelling ‘(Over)Leven in het Jappenkamp’ te organiseren in samenwerking met Museum Heerenveen. Daartoe zijn de 15 werken die verspreid waren over verschillende kamers, gebouwen en deels opgeslagen in het gemeentedepot weer samengebracht. Speciaal voor deze tentoonstelling zijn de schilderijen voorzien van een nieuwe lijst.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend
Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding/vrijheid. “Deze schilderijen zijn verbonden aan de geschiedenis van oorlog en verdriet in Nederlands-Indië. We mogen niet vergeten dat het niet vanzelfsprekend is in vrijheid te leven. Het is belangrijk ook verhalen uit deze oorlog door te geven en de mensen, die daar slachtoffer van zijn geworden, te herdenken,” aldus Burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Locatie tentoonstelling

De schilderijen van Cor Rumondor zijn tot en met zondag 27 september te zien in Museum Heerenveen (tentoonstellingszaal 2) aan de Minckelersstraat 11 te Heerenveen.