HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen wil geldzorgen bij inwoners voorkomen. Daarom wordt vanaf 1 maart 2021 gestart met het vroegsignaleren van schulden. Signalen van betalingsachterstanden bij inwoners worden aan de gemeente doorgegeven door woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. De gemeente biedt hulp aan deze inwoners, nog voordat ze zich zelf melden met een hulpvraag. Op deze manier wil de gemeente problematische schulden bij inwoners voorkomen.

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening is gewijzigd
Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Met deze wetswijziging mogen gemeenten de gegevens van inwoners met betaalachterstanden in een vroeg stadium uitwisselen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven. Hierdoor krijgen gemeenten inwoners met schulden (vroeg)tijdig in beeld. Zo kan er schuldhulpverlening aangeboden worden en problematische schulden bij inwoners mogelijk voorkomen.

Nieuw: team Vroegsignalering
Iedere inwoner, waarvan de gemeente bericht krijgt over een betaalachterstand, wordt vanaf 1 maart benaderd door team Vroegsignalering met een hulpaanbod. Afhankelijk van het aantal en soort betaalachterstanden wordt contact gelegd via een SMS, brief, e-mail, telefoon of huisbezoek. “Het duurt gemiddeld drie tot vijf jaar voordat iemand met geldzorgen de stap zet naar (schuld)hulpverlening. Geldzorgen kunnen zich dan snel opstapelen. En schulden worden steeds hoger. Met deze nieuwe manier van werken bieden we onze inwoners hulp, nog vóórdat zij zichzelf melden met een hulpvraag” aldus wethouder Hedwich Rinkes. Vroegsignalering kan inwoners helpen met het weer op orde brengen van de administratie, het aanvragen van inkomen verruimende maatregelen of het inzetten van preventief budgetbeheer. Hiervoor wordt ook een beroep gedaan op de kennis van sociale partners, zoals de budgetmaatjes, de Barones en Humanitas Thuisadministratie. De aangeboden hulp is gratis en vrijblijvend.

2021 legt de basis voor volgende jaren

Dit jaar houdt de gemeente bij hoeveel inwoners er bereikt worden met deze manier van werken. Alsook hoeveel inwoners de geboden hulp accepteren en hierdoor niet in grotere financiële problemen terecht komen. Op basis van de resultaten bepaalt de gemeente of in de daaropvolgende jaren dezelfde werkwijze gehanteerd blijft of dat aanpassingen nodig zijn.