HEERENVEEN - Het college van B&W van de gemeente Heerenveen stelt de gemeenteraad voor om de tarieven voor parkeren en vergunningen in 2021 niet te verhogen. Verder hoeft er op feestdagen niet meer betaald te worden voor parkeren in het centrum van Heerenveen. De vrijstelling van parkeergeld voor elektrische autobezitters verdwijnt uit de parkeerbelastingverordening. Ten slotte zijn vanaf 1 maart 2021 vergunninghouders welkom in de parkeergarage Geerts Willigen.

Eenduidigheid en een goede parkeerbalans in het centrum van Heerenveen dat is het doel van de maatregelen die het college van B&W voorstelt aan de gemeenteraad. Verder wil het college duidelijkheid verschaffen over betalen op zon- en feestdagen en stelt deze dagen daarom vrij van het betalen van parkeergeld. Op zondag gold deze vrijstelling al, maar op feestdagen die op een doordeweekse dag vielen niet.

Geen verhoging parkeer- en parkeervergunningtarieven

Wethouder van Veen: "Op dit moment zien we geen aanleiding om de parkeertarieven en tarieven voor parkeervergunningen te verhogen. Volgend jaar komen we wel met een voorstel voor verhoging van de tarieven met ingang van 2022. Naast indexeren kijken we dan ook naar geplande investeringen en ontwikkelingen in het centrum. We gaan voor goede parkeervoorzieningen tegen een eerlijk tarief."

Vervallen vrijstelling parkeergeld voor elektrische voertuigen

Per 2018 gold een vrijstelling voor het betalen van parkeergeld voor volledig elektrische voertuigen en voor elektrisch (hybride) motorvoertuigen die aangesloten zijn op één van de elektrische oplaadpalen. Dit betrof een stimuleringsmaatregel. Het percentage elektrische voertuigen neemt landelijk snel toe, evenals het aantal laadpalen. Het is inmiddels standaard dat op locaties in het centrum waar veel bezoek komt één of meerdere laadpalen aanwezig zijn. Voor het stimuleren van elektrisch rijden is deze maatregel niet meer nodig. Ook hier wil het college eenduidigheid bieden, iedereen gelijk ongeacht het type auto.

Vergunninghouders per 1 maart welkom in parkeergarage Geerts Willigen

Uit de bezettingsgraadcijfers van de parkeergarage Geert Willigen blijkt dat er nog voldoende parkeerruimte is. Terwijl de parkeerdruk rond de garage en op de pleinen toeneemt. Om de parkeerbalans in het centrum te verbeteren wordt een aantal maatregelen genomen. Van Veen: "Op dit moment kan er gratis geparkeerd worden in de ochtenden in de parkeergarage Geerts Willigen. Dit betreft een proef om te kijken wat de effecten daarvan zijn. Per 1 maart volgend jaar zijn vergunninghouders welkom in de parkeergarage". De maatregel moet de parkeerdruk op straat verlichten. Vergunninghouders vinden zo altijd een parkeerplek: op straat of droog en comfortabel in de parkeergarage.