HEERENVEEN - Op een perceel van Staatsbosbeheer bouwt Rooftop Energy een zonnewal van 600 meter op het talud van de A32 bij Heerenveen.


Vandaag verrichtte wethouder Jelle Zoetendal van Heerenveen de handeling, waarmee het project officieel van start gaat. De zonnewal, ten noorden van de snelwegafslag naar Oudeschoot en Heerenveen-Zuid, wordt bijna 600 meter lang en zo’n 10 meter hoog. De panelen komen op staanders van zo’n 2 meter hoog ter behoud van de groene wal.

Jelle Zoetendal, wethouder gemeente Heerenveen, over deze stap in de energietransitie: “Dit is het eerste zonnepark dat gerealiseerd wordt in de openbare ruimte van onze gemeente. We zijn blij met deze duurzame energiebron, die ons helpt om de komende jaren over te schakelen naar schone energie.”

Leendert Florusse, CEO Rooftop Energy: “Wij zijn vereerd om met zo’n uniek project bij te kunnen dragen aan de duurzaamheidsagenda van Heerenveen. Er is in het project gezocht naar een optimum tussen natuurbehoud en -ontwikkeling, landschappelijke inpassing, veiligheid en esthetiek. In goede samenwerking met alle betrokkenen nemen wij als Rooftop Energy graag de rol van regisseur en financier in dergelijke complexe projecten.”

Zonnecentrale
Er worden circa 3.300 XL zonnepanelen geplaatst. De jaarlijks opgewekte energie staat met 1,4 miljoen kWh gelijk aan het verbruik van meer dan 425 huishoudens. De jaarlijkse CO2 reductie is 800 ton. De zonnepanelen zijn gedeeltelijk transparant zodat het zonlicht tussen de cellen door kan schijnen en worden op afstand van elkaar geplaatst waardoor het regenwater de grond kan bereiken. Hierdoor komt er licht bij de grond en blijft de natuur in stand.

Duurzaamheidsprogramma
De aanleg van de zonnewal past binnen de ambities uit het duurzaamheidsprogramma van de gemeente dat in 2019 is vastgesteld. Energietransitie is een belangrijk onderdeel in dit programma. Met als doel om toe te werken naar een energie neutrale gemeente in 2050.

Over Rooftop Energy
Rooftop Energy ontzorgt bedrijven en instellingen bij het verduurzamen, incl. financiering. Rooftop Energy heeft sinds 2011 circa 200 zonnesystemen gerealiseerd en is een van de grootste ontwikkelaars en exploitanten van zonnecentrales in Nederland. Rooftop Energy neemt het gehele traject van ontwerp, financiering, voorbereiding, installatie en beheer voor haar rekening. Zij ontzorgt hiermee haar klanten volledig terwijl diezelfde klanten direct een drievoudig rendement maken: maatschappelijk, promotioneel en financieel, zonder investering. De onderneming is gevestigd in Rotterdam en telt circa 40 medewerkers. Rooftop Energy is een deelneming van NPM Capital.