HEERENVEEN - In de meivakantie beginnen de werkzaamheden voor de vernieuwbouw van Kindcentrum Ekke de Haan en Kindcentrum het Kompas. De schoolgebouwen worden duurzamer en geschikt gemaakt voor vernieuwend onderwijs, als onderdeel van het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP). De vernieuwbouw van beide scholen zijn de eerste basisschoolprojecten die vanuit dit plan worden uitgevoerd. De totale investering komt uit op ongeveer 8 miljoen euro. Als alles volgens planning verloopt, worden de werkzaamheden in de kerstvakantie afgerond.


Van planvorming tot vernieuwbouw

In 2022 is gestart met het maken van plannen voor de vernieuwbouw van beide kindcentra. Ouders, verzorgers, omwonenden en gebruikers van de schoolgebouwen zijn hierbij betrokken geweest. Tijdens de verschillende fases in het proces hebben zij ideeën, suggesties en aandachtspunten kunnen inbrengen. Deze zijn – voor zover mogelijk – meegenomen in de uiteindelijke ontwerpen van de architect. In de nieuwe gebouwen is extra aandacht voor de samenwerking tussen de scholen en kinderopvang, om te zorgen dat de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk ‘ononderbroken’ doorloopt.

Investeren in de toekomst van onze kinderen

In de ontwerpen is rekening gehouden met wat het onderwijs nu en in de toekomst nodig heeft: een inspirerende en uitdagende omgeving, zowel binnen als buiten. “Kinderen brengen veel tijd door op school. Het is dan ook, naast thuis, een belangrijke plek in hun leven. School speelt dus een grote rol bij het gezond en veilig opgroeien van een kind. Met het investeren in de onderwijsgebouwen investeren we dus ook in de toekomst van onze kinderen. Een eigentijds, duurzaam en aantrekkelijk schoolgebouw draagt bij aan een fijne schooltijd en inspirerende leeromgeving. Een plek waar je je thuis voelt. En waar het fijn is om les te krijgen én te geven”, zegt wethouder Jelle Zoetendal.

Grote duurzame en circulaire ambities

Wethouder Jelle Zoetendal: “Het is mooi om te zien dat de plannen die we met elkaar hebben gemaakt nu ook echt tot uitvoering komen. Ik ben trots dat we dit in zo’n korte tijd hebben weten te realiseren. Want de plannen zijn best ambitieus!” Bij de vernieuwbouw van beide kindcentra is veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Zo wordt er gewerkt met bio-based gevelbekleding, gaan beide gebouwen van het gas af en worden energieneutraal, worden alle ramen vervangen door triple glas en wordt er gezorgd voor een gezond binnenklimaat. De schoolpleinen worden groener, krijgen een educatieve functie en nodigen uit tot spelen, bewegen en ontmoeten.

Duurzaam Integraal Huisvestingsplan

De vernieuwbouw van Kindcentrum Ekke de Haan en Kindcentrum het Kompas zijn onderdeel van het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP). Dit plan is in 2022 door de gemeente Heerenveen opgesteld, samen met schoolbesturen, kinderopvang-organisaties en andere belanghebbenden. In het DIHP staan de ambities, plannen en investeringen voor onderwijshuisvesting voor de komende 16 jaar. Het gaat hierbij over meer dan alleen het verbeteren van de bouwkundige staat van de schoolgebouwen. Er is ook aandacht voor groene schoolpleinen, een autoluwe schoolomgeving, duurzaamheidsambities en een breed onderwijsaanbod.