HEERENVEEN - Scholen, kinderopvang en de gemeente Heerenveen werken samen om schoolgaande kinderen van statushouders de aandacht te geven die zij verdienen. De kinderen gaan daarom vanaf 14 mei 2018 vier dagen in de week naar een gezamenlijke basisschoolgroep en blijven één dag in de week op de eigen school. In deze schakelklas is voornamelijk aandacht voor de Nederlandse taal en sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat dit de basis is voor het goed kunnen volgen van onderwijs. Doordat de kinderen ook nog één dag in de week naar de eigen basisschool gaan behouden zij binding met de eigen klas.

Ieder kind verdient goed onderwijs
Vanaf 14 mei starten er twee nieuwe groepen op OBS De Optimist in de Heerenveense wijk Nijehaske. Wethouder Hans Broekhuizen: “Ieder kind verdient de kans op goed onderwijs. We zagen dat deze kinderen door een taalachterstand onvoldoende mee kunnen komen in de gewone klas. En als je de taal nog niet vaardig bent, dan zorgt dat voor problemen voor alle vakken op school. Daarom hebben we besloten de kinderen samen te brengen in een eigen groep zodat er meer focus op de taal gelegd kan worden. We vinden het daarnaast belangrijk dat de kinderen ook binding blijven houden met hun eigen klas en natuurlijk met hun vriendjes en vriendinnetjes. Daarom gaan de kinderen één dag in de week gewoon naar hun eigen basisschool.”

Leerlingen krijgen een goede basis mee
Wim-Jan Renkema, bestuurder van scholenkoepel Ambion, waar OBS De Optimist onderdeel van is: “We zijn blij dat we binnen OBS De Optimist de ruimte hebben om deze nieuwe vorm van onderwijs mogelijk te maken. We verwachten dat dit een goede stap is om de leerlingen een stevige basis mee te geven voor hun verdere schoolloopbaan. Het is een jaar lang een intensieve focus op de Nederlandse taal. Daarna gaan de meeste kinderen weer terug naar hun eigen school. We starten vanaf mei met ongeveer 12 kinderen, verdeeld over twee groepen.”

Samenwerking
Ambion, CBO Meilân, Kinderwoud en de gemeente Heerenveen hebben de handen ineengeslagen om te komen tot deze permanente onderwijsaanpak voor schoolgaande kinderen van statushouders. Wethouder Broekhuizen: “Het is mooi dat de scholen in Heerenveen hierin gezamenlijk optrekken. Door ook Kinderwoud te betrekken, kan begeleiding al in vroegtijdig stadium en op spelende wijze gestart worden. We hopen dat deze aanpak er toe leidt dat kinderen van statushouders in relatief korte tijd in kunnen stromen in het gewone basisonderwijs en mee kunnen met de leeftijdsgenootjes.”

Leerlingen van alle scholen in de gemeente Heerenveen kunnen deelnemen aan deze schakelklas.