HEERENVEEN - De gemeenten Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf gaan gezamenlijk het aanbod van activiteiten voor thuiswonende inwoners met dementie versterken. Waarbij de inwoner en zijn of haar behoefte centraal staat. Dit draagt bij aan het langer mee kunnen doen in de samenleving. Voor het versterken van het aanbod hebben de gemeenten een subsidie van 90.000 euro toegekend gekregen van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Een maatschappelijk probleem
Dementie is een steeds groter groeiend maatschappelijk probleem. Het is een ziekte met een hoge zorglast; het heeft niet alleen veel impact op de mensen met dementie zelf, maar ook op hun naasten en mantelzorgers. Zorgen voor iemand met dementie is een zware taak. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk zal toenemen. Zijn er momenteel in de gemeenten Heerenveen, Opsterland en Weststellingwerf 2.110 inwoners met dementie, de verwachting is dat dit stijgt naar 3.900 inwoners in 2050.

De meerwaarde van zinvolle dagactiviteiten
De zorg (en noodzaak) voor een meer dementievriendelijke samenleving, waarin thuiswonende inwoners met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen, is een opgave van ons allemaal. Ook gemeenten hebben hier een belangrijke rol in. Waaronder het bieden van ontmoetingsplekken en zinvolle dagactiviteiten. Hierbij moet de inwoner en zijn of haar behoefte centraal staan. Dit helpt inwoners met dementie om zoveel als mogelijk gezond te blijven en in contact te komen met anderen. Ook helpt het hun om te leren omgaan met dementie en de gevolgen daarvan. Maar niet alleen de inwoner met dementie heeft hier baat bij. Voor de mantelzorger kan het een vorm van respijt zijn, om zo tijd en ruimte voor zichzelf te houden.

Van ‘aanbod gestuurd’ naar ‘vraag gestuurd’
Uit onderzoek blijkt dat het aanbod van dagactiviteiten nog te weinig aansluit bij de behoeften van inwoners met dementie en hun naasten. Te veel ‘aanbod gestuurd’ en te weinig ‘vraag gestuurd’. Dit geldt ook voor de buurgemeenten Heerenveen (sinds 2018 dementievriendelijke gemeente), Opsterland en Weststellingwerf. De toegekende subsidie van 90.000 euro van ZonMw zetten zij dan ook in om in kaart te brengen welke behoeften er zijn. Om zo – samen met inwoners met dementie, hun naasten, (potentiële) samenwerkingspartners – tot een passend en vraag gestuurd aanbod van zinvolle dagactiviteiten te komen. Een belangrijke stap richting een meer dementievriendelijke samenleving.

Over ZonMw
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.