HEERENVEEN - Vanaf 1 januari 2019 gaat in de gemeente Heerenveen iets veranderen in de manier van afrekenen van afval. Op maandag 26 november heeft de gemeenteraad namelijk besloten om te kiezen voor het stimuleren van betere afvalscheiding, wat het milieu ten goede komt en waardoor de inwoner alleen dat gaat betalen wat nodig is. Minder afval in de sortibak, de mogelijkheid om gft-afval en verschillende stromen op de milieustraat gratis in te leveren en als inwoner heb je daardoor zelf grip op de kosten voor je afval.

Landelijk is de doelstelling bepaald dat de gemiddelde inwoner in 2020 op maximaal 100 kg te verbranden restafval per jaar zit. De afvalsoorten in de sortibak die als grondstof kunnen worden hergebruikt, zoals bijvoorbeeld plastic, worden hierbij niet meegerekend. Dat komt doordat Omrin deze grondstoffen er voor verbranding uithaalt. In 2025 mag dit jaarlijkse gewicht nog maar 30 kg zijn. Door het besluit van de gemeenteraad zorgen inwoners en de gemeente voor een steeds lagere afvalproductie.

Zorgvuldige weging
Nu nog kost het legen van een container € 6,50 per keer, onafhankelijk van het gewicht van de inhoud. In het nieuwe jaar wordt € 1,00 per leging betaald plus € 0,25 per kg ingeleverd afval. De inzamelauto van Omrin weegt dit zorgvuldig: zodra de container wordt opgetild wordt deze gewogen en na het legen nog een keer. Het verschil in gewicht is het afval dat in de afvalwagen is beland en alleen daarvoor wordt betaald. Alles wat achter blijft in de container, telt niet mee bij de weging. Periodiek worden de weeginstallaties op de wagens geijkt, dit is een verplichte keuring.

Bewust omgaan met afval

Het is belangrijk om te weten welk afval in de sortibak hoort en wat op een andere manier kan worden aangeboden. Verschillende afvalstoffen zijn namelijk herbruikbaar als nieuwe grondstof voor andere producten, als ze apart worden ingeleverd. Dit geldt in 2019 bijvoorbeeld voor de biobak, maar ook voor grof tuinafval, zwarte aarde en schoon puin.

Een van de recyclebare afvalsoorten is plastic. Dit wordt door Omrin zorgvuldig gesorteerd via nascheiding. Hiervoor is gekozen, omdat het voor inwoners moeilijk is om plastic zo te scheiden, dat het herbruikbaar is. Bij bronscheiding komt er teveel ander afval tussen het plastic, waardoor volledige vrachten worden afgekeurd en verbrand moeten worden. De kwaliteitseisen voor gerecycled plastic zijn namelijk zeer streng. Door de kunststofsorteermachine die de nascheiding doet, hoeft niemand meer in te zitten over het wel of niet goed scheiden van plastic.

Een sortibak waarin alleen het restafval zit dat erin hoort, is lichter dan een container waarin ook herbruikbare grondstoffen zitten. Om goed scheiden aantrekkelijker te maken, is het legen van de biobak vanaf 1 januari gratis, net als nog meer afvalsoorten op de milieustraat. Denk bijvoorbeeld aan metaal, hout, harde kunststoffen, glas en schoon puin. En dat hoeft niet persé in Heereveen. Door inwoners van Heerenveen kan dit afval ook bij een van de andere milieustraten van Omrin gratis worden ingeleverd.

Goed afval scheiden begint jong. De gemeente en Omrin willen de scholen de mogelijkheid bieden om een biobak en/of compostvat te gebruiken. Op dit moment is dit op veel scholen nog niet het geval.

Wat worden de werkelijke kosten van de sortibak?
In 2018 kost het aanbieden van de sortibak € 6,50 per leging. Dit staat bij de nieuwe manier van afrekenen gelijk aan het per keer aanbieden van 22 kg* in de sortibak. Vanaf 1 januari 2019 kost het legen € 1,00 per keer plus een vast bedrag per kilo van € 0,25 cent. Bij het beter scheiden van het gft-afval door gebruik van de biobak, is al snel 5 kg te besparen.

Sinds september is in een groot deel van de gemeente Heerenveen de sortibak al gewogen. De gewichten per adres zijn in december 2018 op te zoeken. Hoe dit gaat? Hierover volgt komende week meer informatie.

Incontinentiemateriaal en medisch afval
Bij de invoering van Diftar+ wordt ook rekening gehouden met een aparte vorm van afval, namelijk incontinentiemateriaal en medisch afval. Is het met een medische verklaring aantoonbaar dat het materiaal noodzakelijk is, dan vergoedt de gemeente per kwartaal een bedrag van € 10,00, tenzij de kwartaalfactuur lager uitkomt. Dan wordt het werkelijke, lagere bedrag gecompenseerd. Dit betekent dat maximaal 40 kg van dit afval per kwartaal wordt vergoed.

Luiers
Luierafval wordt verbrand en is daardoor vervuilend voor het milieu. Bovendien is het apart inzamelen hiervan een inefficiënte aangelegenheid. Ook gaan we in 2019 uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Wel willen we gezinnen met kleine kinderen stimuleren om minder luierafval te produceren. Met een leverancier van wasbare luiers wordt gekeken naar een proef om deze goedkopere en milieuvriendelijker manier van luiergebruik aan te bieden in de gemeente. Begin 2019 worden gezinnen uitgenodigd om tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van een wasbaar luierpakket, waarbij de resultaten worden onderzocht. Hierover wordt in december meer bekend.

Slot op de container
In andere gemeenten waar Diftar+ is ingevoerd, bleek de vrees van inwoners ongegrond: afval dumpen in de container van de buren neemt niet aantoonbaar toe. Daarom is het advies dan ook om een half jaar te ervaren hoe het nieuwe systeem werkt. Voor degene die een slot op de container wil aanschaffen, biedt Omrin in de app de mogelijkheid dit slot te bestellen. Van de € 51,00 die dit kost, betaalt de gemeente de plaatsingskosten van € 11,00. Het verdere bedrag kan worden afgerekend via de Omrin Afvalapp.

Ondergrondse containers
Voor inwoners die gebruik maken van gemeenschappelijke containers met een pas verandert wel het tarief per zak, maar niet de methode. In 2019 kost het openen van de container per keer € 1,40, waarbij wordt uitgegaan van een vuilniszak van 40 l. Ook hier loont het om bewust afval te scheiden en alleen aan te leveren wat in de sortibak hoort. Bij hoogbouw zijn ook voorzieningen voor gft-afval mogelijk, waarmee betere scheiding makkelijk haalbaar is.

Woningen aan een zandpad
Voor woningen aan een zandpad wordt de sortibak niet op gewicht afgerekend. Het zandpadvoertuig kan niet met weegapparatuur worden uitgerust. De biobak wordt wel gratis.

Kwijtschelding
Wat niet verandert is de steun aan mensen met een laag inkomen. Zij kunnen momenteel op de kosten voor afvalinzameling een kwijtschelding aanvragen via de website van de gemeente. Dat blijft zo in 2019.

Alles op een rijtje
Binnenkort ontvangt elk huishouden in de gemeente Heerenveen nog eens alle informatie over Diftar+ in de brievenbus. Zo weet aan het begin van het nieuwe jaar iedereen wat de nieuwe manier van afrekenen inhoudt. Zodat inwoners en gemeente de schouders kunnen zetten onder het halen van de doelen: steeds minder te verbranden afval produceren en daarmee zorgen voor een schonere wereld.

Na een half jaar worden de eerste resultaten en ervaringen van Diftar+ geëvalueerd.

Meer weten over Diftar+ of andere afvalvragen?
Neem contact op met SYP, het Service Ynformaasje Punt van Omrin via telefoonnummer (0900) 210 0215. Via SYP kan ook contact gelegd worden met de afvalcoach. De afvalcoach komt op verzoek langs en heeft praktische tips en antwoorden op alle afvalvragen.