HEERENVEEN - In heel Nederland zijn in verschillende regio’s proeftuinen gestart met als doel de jeugdbescherming in Nederland effectiever en slimmer te organiseren. Friesland is één van deze regio’s. In de proeftuin hebben de Friese gemeenten samen met Sociaal Domein Fryslân het Multi Expertise Team (MET) opgezet en als eerste uitgerold in de gemeente Heerenveen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming bracht op woensdag 10 mei een bezoek aan het MET en maakte kennis met deze nieuwe manier van samenwerken. De proeftuinen zijn onderdeel van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, een gezamenlijk programma van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid Welzijn en Sport, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het huidige systeem is te complex georganiseerd

In de jeugdbeschermingsketen zijn veel organisaties werkzaam. Gezinnen worden van organisatie naar organisatie overgedragen. Dit betekent dat gezinnen op meerdere plekken hun verhaal moeten doen en er veel verschillende professionals betrokken zijn bij een gezin. Hierdoor worden de problemen en zorgen die er zijn te weinig in samenhang bekeken en aangepakt. Met als gevolg dat de juiste hulp tekort kan schieten.

Sneller en beter helpen met het Multi Expertise Team

Met het Multi Expertise Team (MET) wil Friesland daar verandering in brengen. Het MET bestaat uit gebiedsteammedewerkers van de gemeente en professionals van Veilig Thuis, jeugdbeschermingsorganisaties, een jeugdreclasseerder en de Raad voor de Kinderbescherming. “We vinden het belangrijk dat gezinnen de hulp krijgen die nodig is én dat we met elkaar samenwerken om deze hulp te bieden. Dus niet allemaal kortdurend betrokken zijn en daarna het gezin overdragen aan de volgende organisatie, maar een gezinsgerichte aanpak waarbij alle betrokken organisaties met hun expertise aan één tafel zitten.” aldus wethouder Gerrie Rozema van de gemeente Heerenveen. Met de inzet van een MET is er dan ook een vast aanspreekpunt voor het gezin, die de regie op het zorgtraject houdt zolang als nodig is.

Ervaringen met het Multi Expertise Team

Tijdens het bezoek op woensdag 10 mei heeft minister Weerwind van Rechtsbescherming kennis gemaakt met het MET en de inzet hiervan in de gemeente Heerenveen. De eerste opbrengsten zijn besproken en professionals en cliënten hebben ervaringen gedeeld. Ook is gevraagd aan de minister om zelf te ervaren dat de inzet van het MET daadwerkelijk bijdraagt aan het effectiever en slimmer organiseren van de jeugdbescherming, door deel te nemen aan twee rollenspellen, en zich in te leven in de rol van ouder. In het eerste rollenspel werd de huidige situatie van de jeugdbescherming nagebootst, in het tweede rollenspel werd het MET ingezet. Minister Weerwind: “Het was gelijk voelbaar dat je bij de nieuwe aanpak als gezin meer de regie hebt. Er wordt samen, dus mét het gezin, gekeken naar welke problematiek er speelt en wat er nodig is aan ondersteuning. Dit vraagt van professionals natuurlijk wel om een andere manier van denken en doen, maar alleen dan kunnen we bereiken wat we willen.”

De toekomst

“We zijn trots op de professionals die buiten de bestaande kaders aan de slag gaan met de gezinnen. De eerste reacties die we krijgen laten zien dat gezinnen binnen het MET echt het gevoel hebben dat naar hen wordt geluisterd” aldus programmamanager Madieke Wiegersma van Sociaal Domein Fryslân. In de komende tijd wordt de werkwijze van het MET uitgerold over de provincie Friesland. De eerste Friese gemeenten hebben hun interesse al kenbaar gemaakt.