HEERENVEEN - Op donderdag 30 juni vond het symposium Welzijn op Recept plaats. Hiermee is een impuls gegeven aan een stevige verbinding tussen het sociaal en medisch domein. Met dit symposium is, samen met ongeveer honderd deelnemers uit het sociaal en medisch domein, een stap gezet om Welzijn op Recept breder in te zetten in de gemeente Heerenveen.

Wat is Welzijn op Recept?

Welzijn op Recept is dé methode om de beste zorg te leveren aan patiënt, cliënt en inwoner. Het is een alternatief recept voor patiënten met klachten. zoals vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid. Deze klachten kunnen verdwijnen door iets te gaan wat de patiënt fijn vindt om te doen. In plaats van het traditionele ‘pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts patiënten door naar een welzijnscoach.

Welzijnscoach

De welzijnscoach helpt bij het vinden van activiteiten die de patiënt zelf kan doen. Door met elkaar in gesprek te gaan, zoeken ze samen wat het beste bij de patiënt past en wat hij/zij leuk vindt om te doen. De welzijnscoach zorgt voor het leggen van contact en aanmelding en kan, indien gewenst, ook mee naar de activiteit toe. Met als uitgangspunt het gedachtegoed Positieve Gezondheid werkt de welzijnscoach vanuit de hulpvraag vanuit de patiënt richting de activiteiten.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Uitgebreid aanbod van activiteiten

De gemeente heeft een uitgebreid netwerk van partners die verschillende activiteiten aanbieden. Is dat netwerk er nog niet, dan zet de gemeente zich in om dit toch te realiseren. Het aanbod van activiteiten is verdeeld over verschillende arrangementen e bestaan uit vitaliteit, bewegen en sport, welzijn, kunst en cultuur, zingeving en spiritualiteit, ontwikkelen en doen én vrijwilligerswerk. De activiteiten hebben allemaal één aanspreekpunt en zijn georganiseerd vanuit partners van de gemeente Heerenveen.

Pilot Welzijn op Recept

Op 1 juli 2021 zijn drie huisartsenpraktijken in gemeente Heerenveen al gestart met het aanbieden van Welzijn op Recept. Met inmiddels ruim dertig doorverwijzingen naar de welzijnscoach, is de ambitie om Welzijn op Recept bij alle huisartsenpraktijken aan te bieden in de gemeente Heerenveen. Op dit moment kunnen alle huisartsen al doorverwijzen voor Welzijn op Recept via Zorgdomein.

Ervaringen vanuit de praktijk

Tijdens het symposium werden verschillende ervaringen gedeeld met Welzijn op Recept tot nu toe in de gemeente. Zo gaf de welzijnscoach aan samen met een inwoner op zoek te zijn gegaan naar vrijwilligers. En een andere inwoner gekoppeld te hebben aan een ‘maatje’ waarmee wekelijks geschaakt wordt. Beide inwoners doen nu een activiteit waar ze blij van worden en andere mensen ontmoeten, waardoor de gezondheid verbetert en ze zich beter voelen. Aanwezige inwoners – die gebruik maken van Welzijn op Recept – geven dit ook aan. Het deelnemen aan activiteiten leidt tot een meer zinvolle daginvulling, meer sociale contacten, minder schaamte, meer zelfvertrouwen, minder geïsoleerd leven en het gevoel te hebben weer mee te (kunnen) doen.

Samen werken aan gezondheid

Twee huisartsen van buiten de gemeente deelden ook hun ervaring met Welzijn op Recept en gingen dieper in op het onderwerp en het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Een duidelijke boodschap hierbij was: samenwerken is dé factor die maakt dat Welzijn op Recept een succes gaat worden of niet. Daarom willen de gemeente Heerenveen zich samen met alle partners voor een zinvol en gezond leven voor alle inwoners. Heeft Welzijn op Recept uw interesse gewekt? Meer informatie en contactgegevens vindt u hier.