HEERENVEEN - Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Heerenveen.

Heerenveen wil graag weten wat haar inwoners belangrijk vinden, hoe ze denken over de verkiezingen en wat ze van de gemeente en politieke partijen nodig hebben om te gaan stemmen. Onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos is daarom gevraagd om in aanloop naar de verkiezingen twee keer een peiling uit te voeren.

Wel of niet stemmen

Uit de eerste peiling blijkt dat, ongeveer een maand voor de verkiezingen, een grote meerderheid de intentie heeft om te gaan stemmen bij de komende verkiezingen.
Ruim een derde van de kiezers geeft aan nog niet zeker te weten op welke partij hij/zij gaat stemmen als er vandaag verkiezingen zouden zijn. Van de inwoners die wel weten waar ze op gaan stemmen, is ongeveer de helft van de kiezers (vrij) zeker van hun keuze. Zo’n zeven procent geeft aan niet te gaan stemmen.
Onvoldoende kennis en geen vertrouwen hebben in de politiek zijn de belangrijkste redenen om niet te gaan stemmen.

Wat vinden inwoners belangrijke onderwerpen

De bevraagde Heerenveners zijn vooral te spreken over de sport- en groenvoorzieningen, het onderhoud, het herstelde financiële beleid en bereikbaarheid van de gemeente.
Ze zien o.a. graag verbetering in betaalbare huurwoningen, het parkeerbeleid, transparantie van de gemeente, (zwerf)afval en de uitstraling van het centrum.

Aanbevelingen voor de gemeente en politieke partijen

Een groot deel van de inwoners geeft aan dat ze meer informatie over de partijen en de verkiezingsprogramma’s willen. Daarnaast blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheid een machtiging af te geven in geval van verhindering door bijvoorbeeld vakantie, afwezigheid, of ziekte. Meer bekendheid zou deze praktische bezwaren weg kunnen nemen. De aanbevelingen sluiten goed aan bij de aandacht die de gemeente vraagt voor de komende verkiezingen. Er komt meer aandacht voor de mogelijkheid voor machtiging.

Richting de politieke partijen geven inwoners aan dat ze graag duidelijkere verschillen tussen de partijen willen horen. Ook willen ze graag aangesproken worden op de onderwerpen die hen interesseren en waar ze graag verbetering zien of juist tevreden over zijn.

Peilingen bij de verkiezingen

De gemeente wil met een campagne de opkomst, vooral van specifieke doelgroepen en twijfelaars, verhogen. Dat zijn de inwoners die niet veel met politiek hebben of die niet altijd stemmen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze groep inwoners eerder gaat stemmen als ze meer informatie krijgen over de standpunten van de politieke partijen. Ook meer praktische informatie over de gemeente en de verkiezingen helpt hierbij.
De eerste digitale peiling is uitgevoerd onder 6.500 inwoners (aselect), waarvan 469 (7%) hebben meegewerkt. De peiling liep van 19 tot 28 februari.
De resultaten zijn gewogen op leeftijd en stemgedrag om overeen te komen met de Heerenveense samenleving. De tweede peiling loopt van 5 tot 14 maart en wordt uitgevoerd onder een andere groep van 6.500 inwoners (aselect).