HEERENVEEN - Inwoners uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, kunnen vanaf maandag 12 september opnieuw subsidie aanvragen uit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost-Friesland. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost-Friesland.

Wethouder Jelle Zoetendal van gemeente Heerenveen “met het Regiofonds bieden we een kans om projecten te kunnen realiseren waarmee we de regio Zuidoost-Friesland nog mooier en sterker maken.”

Streekwurk helpt bij de aanvraag
Mensen met een idee of die een project willen indienen, roepen we op om op tijd contact op te nemen met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. Zij kunnen meedenken of het project geschikt is en helpen bij het indienen van de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.

Aanvraag indienen
Een aanvraag indienen voor het Regiofonds kan via www.fryslan.frl/regiofonds, dit kan tot en met 6 oktober 2022. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal 3.000 en maximaal
50.000 euro om hun ideeën mogelijk te maken. Na deze ronde volgt in januari 2023 nog één laatste openstelling.

Regiofonds
In de derde openstelling is 200.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten.

Regiodeal Zuidoost-Friesland
Het Regiofonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost-Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk. Meer informatie over de Regio Deal zie www.regiodealzuidoostfriesland.nl