HEERENVEEN - De gemeenteraad van Heerenveen heeft in de openbare raadsvergadering van 24 februari besloten om burgemeester Tjeerd van der Zwan aan te bevelen voor herbenoeming.


De aanbeveling is voorbereid door de tien fractievoorzitters in een vertrouwenscommissie en vastgesteld in een besloten vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de openbare raadsvergadering van maandag 24 februari maakte Wanda Ottens dit namens de gemeenteraad bekend.

“De heer Van der Zwan wordt als burgemeester gewaardeerd door inwoners: hij is zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk. De uitstraling van de burgemeester naar buiten is plezierig”. Waardering is er over zijn rol als voorzitter van raad en college en als aanjager van vernieuwende processen: “De gemeente Heerenveen is gebaat bij de continuïteit en stabiliteit van een burgemeester als de heer Van der Zwan. Hij is betrokken en zet zich vol energie in voor onze gemeente”.

Vervolg
De aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Van der Zwan wordt samen met het advies van de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

Het Koninklijk Besluit over de herbenoeming van de burgemeester wordt komend voorjaar verwacht.