HEERENVEEN - De Heerenveense fracties van PvdA, VVD en CDA hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten voor de periode 2018-2022: ‘Duurzaam doorontwikkelen in Heerenveen’. Het college van B & W zal bestaan uit burgemeester Tjeerd van der Zwan en drie wethouders. Van iedere partij één.

Samen aan de slag
In Heerenveen gaan college, gemeenteraad, inwoners en ondernemers ‘samen aan de slag’. Er wordt steeds meer verbinding gezocht en samenwerking is de basis voor de toekomst. Er is ruimte voor inbreng van de gemeenteraad. In de gemaakte keuzes uit het hoofdlijnenakkoord wordt een link gelegd met het thematisch raadsakkoord. Daar waar een koppeling ligt met de speerpunten uit het raadsakkoord, ligt het initiatief ook daadwerkelijk bij de gemeenteraad.

Global Goals Verenigde Naties
De coalitie zal zich de aankomende jaren inzetten voor een aantal belangrijke thema’s. Voor het bepalen van deze thema’s zijn de ‘Global Goals’ van de Verenigde Naties als handvatten gebruikt. De duurzame ontwikkelingsdoelen hebben direct of indirect een verband met het dagelijks werk binnen de gemeente. In de thema’s wordt een link gelegd met een aantal van deze duurzame doelen die het beste aansluiten bij de visie van Heerenveen. Duurzaamheid heeft daarin een centrale plek.

Uitvoering van de thema’s
De aankomende jaren wordt geïnvesteerd in vormen van nieuwe democratie samen met inwoners en de gemeenteraad en er wordt gewerkt aan de omgevingsvisie. Bestrijding van armoede, zorg en het aanpakken van problematiek bij risicogroepen staat hoog op de agenda. Er wordt ingezet op het leveren van maatwerk door preventief en gebiedsgericht te werken. Ook hebben de drie partijen afgesproken dat iedereen in de gemeente toegang moet hebben tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en voorzieningen. Dorpen en wijken moeten goed bereikbaar, veilig en duurzaam zijn. Het fonds Vitale Kernen wordt gebruikt voor centrumontwikkeling.

Werk, groei en duurzaamheid
De coalitie vindt het belangrijk dat inwoners de kans krijgen op het vinden van passend werk en wil daarbij helpen. Daarnaast wordt er ingezet op blijvende economische groei door onder andere te investeren in ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.Ook hebben de partijen oog voor klimaatverandering en de bescherming van de natuurlijke rijkdommen. Er wordt samengewerkt met inwoners en ondernemers om besparingsdoelen te realiseren.

Financieel solide
Er is financiële ruimte om samen met de gemeenteraad en inwoners invulling te geven aan dat wat zij belangrijk vinden. De financiële basis is solide en inwoners profiteren mee. Als de financiën het toelaten behoort het verlagen van belastingen tot de mogelijkheden.

College van B & W
Het college van B & W van de gemeente Heerenveen bestaat, naast burgemeester Tjeerd van der Zwan, per juni 2018 uit wethouders Jelle Zoetendal (PvdA), Jaap van Veen (VVD) en Hans Broekhuizen (CDA). Jelle Zoetendal wordt eerste locoburgemeester.