HEERENVEEN - Dinsdag 26 november gingen inwoners uit gemeente Heerenveen in discussie over de Omgevingsvisie. Ze gaven voor- en tegenargumenten voor de verschillende dilemma's die er nog zijn. Ook werd een ballonvaart verloot onder de deelnemers.


Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende uitdagingen aan bod. Van het samenvoegen van voorzieningen (scholen, sportclubs, MFA’s) in grotere dorpen tot het verminderen van autoverkeer in de bebouwde kom. Wethouder Jaap van Veen: “Ik ben blij dat zoveel inwoners, verenigingen en belangenorganisaties hebben meegedacht over de toekomst voor 2040. De sfeer op deze avond was positief, maar voor elke uitdaging kwamen wel scherpe argumenten op tafel.”

Een greep uit de argumenten van inwoners:

“Je kunt voorzieningen ook verdelen, net als in het Noorden van Fryslân is gedaan. Zo kun je het ene dorp een voetbalveld geven en het andere een tennisbaan. En weer een andere plaats het dorpshuis. Zo houdt elk dorp toch een plek om elkaar te ontmoeten.”

Aize Wijnstra uit Akkrum

“Bepaalde delen van ons landschap lenen zich prima voor zonneparken. Achter een rij met bomen heeft geen mens er last van. En op één hectare weiland kun je al 4.000 zonnepanelen kwijt.”

Rik Visser uit Katlijk

Alle argumenten voor en tegen zijn verzameld en worden aan de gemeenteraad gegeven. De raad legt uiteindelijk de belangrijkste punten vast in de Omgevingsvisie van Heerenveen.


Ballonvaart boven Heerenveen
Onder alle deelnemers van de bijeenkomst heeft de gemeente een ballonvaart verloot voor twee personen. Willem Donker uit Oranjewoud was de gelukkige winnaar. Raadslid Amarens Reitsma en wethouder Jaap van Veen reikten de prijs uit.

Omgevingsvisie en omgevingswet
In 2021 komt er één Omgevingswet. Deze wet gaat over alles om ons heen, zoals water, wonen, cultuur, natuur, verkeer en landbouw. Met deze nieuwe wet komen er minder regels. En krijgen inwoners meer te zeggen over hun woning en alles daar omheen. Het maken van een Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet.

Meer informatie over de Omgevingsvisie staat op mijnkijkopheerenveen.nl.