HEERENVEEN - Op het winningsplan van Vermilion over het winnen van gas vanuit drie boorputten in Langezwaag, heeft het Heerenveense college in maart 2017 besloten een second opinion te laten uitvoeren. De putten reiken onder andere onder Skoatterwâld en het Internationaal Bedrijventerrein IBF.

Hiervoor koos het college, omdat er onder de inwoners van onze gemeente zorgen waren ontstaan over de berekeningen van verwachte bodemdaling en risico op aardbevingen. De uitvoering van de second opinion was in handen van ingenieursbureau Fugro en moest zorgen voor een extra controle op de berekeningen door het gaswinningsbedrijf, onderzoeksinstituut TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM.

Inmiddels heeft Fugro het definitieve rapport opgeleverd aan de gemeente. In dit rapport bevestigt het bureau de conclusies die Vermilion had getrokken. Daarmee is aangetoond dat de metingen correct waren en de controles door TNO en SodM goed zijn uitgevoerd. De verwachte bodemdaling is niet groter dan Vermilion eerder had berekend.

Het winningsplan voor Langezwaag was ingediend voordat de Heerenveense gemeenteraad in maart 2017 tegen het winnen van gas in nieuwe gasvelden stemde. Het college heeft inmiddels de gemeenteraad ingelicht over de uitkomst van het rapport.