HEERENVEEN - Het onderzoek naar de opgelegde terugvorderingen en/of boetes aan bijstandsgerechtigden in de gemeente Heerenveen is afgerond. In dit onderzoek stonden rechtmatigheid en doelmatigheid centraal van terugvorderingen en boetes die tussen 2016 en 2020 zijn opgelegd. De rode draad van de conclusies in het onderzoeksrapport is dat de gemeente het goed doet. Toch is er ook ruimte voor aanpassingen en verbeteringen in het Heerenveense beleid en bijvoorbeeld in de communicatie met de bijstandsgerechtigden. Pro Facto voerde het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Heerenveen.


Hedwich Rinkes, wethouder: “Het doet mij goed om te lezen dat we in de praktijk goed werken vanuit de bedoeling. Dus met hoofd én hart. Met het onderzoek hebben we ook meer inzicht gekregen in ons beleid; hier is behoefte aan duidelijke kaders en werkinstructies. Daar gaan we mee aan de slag, net als de andere aanbevelingen zoals duidelijke communicatie met de bijstandsgerechtigden. Dit helpt ons als gemeente om nog beter naast onze inwoners te staan.”

Theunis Piersma, onafhankelijk toezichthouder onderzoek: “Ik ben tevreden over de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, met zorg en precisie. Uit het onderzoek komen geen verrassende of verontrustende geluiden naar voren. En de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn helder. Ze geven voldoende houvast om de Participatiewet nog beter vorm te geven binnen de gemeente Heerenveen. Zowel op beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Een aantal stappen kunnen zelfs al op korte termijn gezet worden.”

De aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek was de aandacht en zorg die er zowel landelijk als ook in de gemeente Heerenveen was over het terugvorderen van bijstand. Het ging onder meer om signalen die bij de raad binnen kwamen dat bijstandsgerechtigden zich onheus bejegend voelden door de ambtelijke organisatie. En om de vraag of de terugvorderingen bij inwoners die bijstand ontvangen wel terecht waren.

De onderzoeken

In vervolg daarop vroeg de raad de rekenkamercommissie een onderzoek te doen naar de ervaringen van inwoners met de gemeente. Dit onderzoek is inmiddels afgerond met als conclusie dat bijstandsgerechtigden tevreden zijn over het contact met de gemeente. Daarnaast gaf het college de opdracht om te onderzoeken of de gedane terugvorderingen en/of boetes die tussen 2016 en 2020 zijn opgelegd rechtmatig en voldoende onderbouwd waren.

Inzicht en leerpunten

De resultaten van beide onderzoeken geven de raad en het college een samenhangend beeld en inzicht in de manier waarop het beleid rond de Participatiewet is vormgegeven en uitgevoerd. Beide onderzoeken hebben leerpunten een aanbevelingen opgeleverd. De gemeente Heerenveen gaat hier verder mee aan de slag.