HEERENVEEN - Afgelopen maandagavond, 20 mei, tekenden Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag, de ondernemersvereniging HNI Jubbega Hoornsterzwaag (Handel, Nijverheid en Industrie) en de gemeente Heerenveen een intentieverklaring: ‘Jubbega: plan van aanpak voor een toekomstbestendig centrum’.

Met deze verklaring is afgesproken dat het proces om tot een upgrade van het centrum te komen een gezamenlijk aanpak vraagt.

Aanleiding
Plaatselijk Belang en de HNI namen het initiatief om samen met de bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers/werkgevers in het dorp een plan te maken voor een upgrade van het centrum. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke winkelomgeving, maar ook om het ondernemerschap en de marketing en profilering van ondernemers en het centrum als geheel.

Daarnaast is in het onderhoudsplan wegen voor de komende jaren groot onderhoud gepland voor de wegen in het winkelkerngebied van Jubbega. Kortom, in Jubbega is het centrum toe aan een opfrisbeurt. Dit geldt zowel voor de openbare ruimte als voor de totale uitstraling van de winkelkern Jubbega.

Startmoment gezamenlijke aanpak
Met de ondertekening van de intentieverklaring gaan de partijen de komende tijd stapsgewijs verder. Daarbij zijn er in juni bijvoorbeeld bewonersavonden gepland. Jubbega is immers van iedereen!