HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen plaatst 160 zonnepanelen op het gemeentelijke pand Werkstate aan de Trambaan. Deze zullen zo’n 40 duizend kWh aan hernieuwbare energie opwekken. Dit is gelijk aan het stroomgebruik van ongeveer 11 huishoudens. Hierdoor zal jaarlijks zo’n 24 duizend kilo minder CO2 worden uitgestoten.

Het pand Werkstate heeft een energielabel A en is energiezuinig. Door het plaatsen van de zonnepanelen wordt het pand duurzamer gemaakt en zal de energierekening lager worden. Wethouder Jelle Zoetendal: “Als college hebben we de Global Goals omarmd. Betaalbare en schone energie is daar één van. Door het aanbrengen van de zonnepanelen, dragen wij bij aan onze ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn”.

Regionale Energiestrategie De gemeente Heerenveen werkt mee aan de voorbereidingen van de Regionale Energiestrategie. Doel hiervan is om Fryslân in 2050 energie neutraal te maken. Dit doen we door energie te besparen en over te schakelen op duurzame energie. De Regionale Energiestrategie moet meer inzicht geven in waar deze duurzame energie wordt opgewekt. Gemeente Heerenveen vindt ‘dubbel ruimtegebruik’ belangrijk. Het plaatsen van zonnepanelen op daken is daar een goed voorbeeld van. Op de gemeentewerf komen in het 1e kwartaal van 2019 panelen. Op het gemeentehuis liggen al zonnepanelen. Dit wordt later nog uitgebreid.