HEERENVEEN - Het college stelt de raad voor de geplande parkeergarage op het Burgemeester Kuperusplein (BK-plein) uit te breiden naar twee lagen. Behalve extra parkeerplaatsen komt er zo op het plein aanzienlijk meer ruimte voor groen. Wethouder Sybrig Sytsma: "Meer groen is een grote wens vanuit het G1000 proces, dus vanuit de inwoners van Heerenveen. Deze extra investering nu levert over de jaren heen veel op. We richten hiermee de blik op de toekomst."

Ruimte voor veel meer groen op het plein

Als de raad akkoord gaat, is het mogelijk een garage te bouwen die klaar is voor de toekomst. Uit het in maart 2022 uitgevoerde parkeerbehoefteonderzoek blijkt de behoefte aan meer ruimte voor auto's. In de tweelaags parkeergarage met de voorgestelde kwaliteit - goede ruime parkeerplaatsen, kentekenherkenning en laadpalen - is dan ruimte voor 350 auto's onder de grond en 150 op het maaiveld. Zo komt er op het plein ruimte voor aanzienlijk meer groen.

"Ook voor de bewoners van de woontoren is meer parkeerruimte en vooral ook het extra groen een verhoging van het woonplezier. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en tegen hittestress. We zetten in op vergroening van buurten en wijken. Dat zorgt voor een prettig, leefbare buurt.", aldus Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland.

Gebied rond het Burgemeester Kuperusplein

In het voorstel zit ook de reconstructie van de Koornbeursweg. Belangrijk is een goede aansluiting op het BK-plein. Daarnaast is veiligheid van belang, zeker van en naar de bushalte. Ook dit komt terug in de plannen.

Verder parkeren

Tijdens de bouw wordt voorzien in meer parkeergelegenheid op de Verlengde Veldschans en het Molenplein. Ook daarna kunnen deze extra plaatsen goed gebruikt worden. Zeker om voorbereid te zijn op verdere ontwikkelingen, uitbreiding van woningen, voorzieningen en de groei van Heerenveen.

De toekomst

Het voorstel is berekend op de toekomst. Projecten van deze omvang moet je wel in een keer goed doen, later een tweede laag toevoegen is geen optie. Met de aanvullende lasten van € 225.000 kan dan verder gewerkt worden aan Centrum Heerenveen: Ook 'n Gouden Plak. Tijdens de gemeenteraad van 19 december wordt het voorstel besproken.

Inwoners, ondernemers en de gemeente willen een sfeervol en gastvrij centrum, waar mensen vaker komen en langer blijven. Een centrum om te wonen, met een fijn winkelgebied en een goed horeca-aanbod. De voorstellen vanuit het G1000 en G20 proces - meer faciliteiten, ontmoeten, meer groen en voor iedereen toegankelijk - zie je in de plannen terug. Zo past het bij de drie uitgangspunten beschreven in de centrumvisie: Compact & Compleet, Ontvangen & Ontmoeten en Bruisen & Beleven.