HEERENVEEN - Heerenveen gaat op korte termijn een groep van in ieder geval twaalf alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers) opvangen. Het gaat om jongens van 15, 16 of 17 jaar met een verblijfstatus. Zij kunnen terecht in de woongroep van Re-Care aan de Hiddingastraat.


Verantwoordelijkheid nemen
Nidos heeft de opdracht om over het hele land in de eerste helft van dit jaar 1500 jongeren op te vangen. Zij zijn de door de rijksoverheid aangewezen voogdijinstelling voor amv-ers. Zij kwamen samen met Re-Care in de tweede helft van december bij de gemeente met het verzoek om zo gauw mogelijk een groep jongeren op te vangen. “We vinden dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Deze jongeren kunnen we niet in de kou laten staan. Alle gemeenten in het land staan voor de opgave om te zorgen voor de opvang van jong en oud. Heerenveen is voor hen een fijne en veilige plaats om aan een nieuwe toekomst te werken,” zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Veilig thuis in Heerenveen
Op de Hiddingastraat zijn er woonstudio’s plús begeleiding vanuit Re-Care beschikbaar. De bedoeling is dat daar in eerste instantie twaalf jongens van 15, 16 of 17 jaar kunnen wonen. Deze jongens zijn gevlucht uit hun thuisland, meestal Syrië, en mogen in ons land blijven. Om hereniging met broers en/of neven mogelijk te maken is er op termijn een perspectief voor maximaal 24 opvangplaatsen voor de minderjarige vluchtelingen. Zij kunnen samenwonen in een studio en zo samen opgroeien.

Rollen Re-Care, Nidos en gemeente
De leef- en woonkosten zijn voor rekening van Nidos. Re-Care wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de opvang. Zij ondersteunen en begeleiden mensen met een migratieachtergrond: nieuwkomers en vluchtelingen, waaronder de amv-ers vallen. Re-Care biedt in onze gemeente al beschermd- en begeleid wonen aan en heeft plekken voor een jongerenwoongroep. In de eerste periode gaan de jongens naar een Internationale Schakelklas, in Sneek of Drachten, om de taal te leren.Op het moment dat de jongeren 18 jaar zijn, vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente heeft de wettelijke taak voor de opvang van statushouders. Over het aantal woningen maakt de gemeente jaarlijks afspraken met de wooncorporaties.