HEERENVEEN - Heijmans is in opdracht van gemeente Heerenveen en provincie Fryslân begonnen met het uitschakelen en verwijderen van 100 lichtmasten aan de Schoterlandseweg tussen Oudeschoot en Hoornsterzwaag. De werkzaamheden vinden plaats buiten de bebouwde kom. De aanpak geeft meer ruimte voor het donker in het gebied. Op dit moment staan er 175 lichtmasten over een lengte van 15 kilometer. De lichtmasten die blijven staan worden voorzien van een energiezuinige led-armatuur. Zo’n 800 omwonenden zijn afgelopen zomer geïnformeerd over de plannen.


Betere verlichting, minder lichtmasten

De oude lichtmasten dateren uit de periode dat het nodig was om het verkeer bij te lichten. Inmiddels zijn fiets- en autoverlichting, in combinatie met reflecterende wegbelijning, van een dusdanige kwaliteit dat zoveel lichtmasten niet meer nodig zijn. Ook hebben diverse onderzoeken aangetoond dat het voor het behoud van biodiversiteit belangrijk is om kunstlicht zoveel mogelijk te beperken. Gemeente Heerenveen kijkt actief naar de mogelijkheden binnen de openbare ruimte om meer donker toe te voegen aan de omgeving, het is het uitgangspunt van het lichtbeleidsplan 2020-2024 en onderdeel van het duurzaamheidsprogramma.

“De huidige lichtmasten aan de Schoterlandseweg zijn 50 jaar geleden aangelegd. Het heeft gezorgd voor een woud aan lantaarnpalen die behoorlijk veel energie slurpen. Gelukkig kunnen we toe met minder masten, geven we ruimte aan het donker en behouden we zo een gezonde balans tussen kunstlicht en donkerte. Zo dragen we bij aan een duurzamer Heerenveen en Fryslân.” Aldus wethouder Jaap van Veen van gemeente Heerenveen.

Licht waar het moet, donker waar het kan

Door het toenemende gebruik van kunstlicht worden de nachten er alleen maar lichter op en wordt de ‘donkere nacht’ steeds schaarser in een dichtbevolkt land als Nederland. Daardoor raken vogels van de leg, slapen mensen te weinig en zijn er nauwelijks nog sterren te zien. De gemeente Heerenveen werkt aan een juiste balans tussen kunstlicht en donkerte. Met het verwijderen van de 100 lichtmasten is er nog steeds voldoende verlichting aan de Schoterlandseweg en ontstaat er een gezonde balans tussen kunstlicht en donkerte. Daarbij wordt rekening gehouden met de sociale- en verkeersveiligheid, sfeer en beleving van de ruimtelijke kwaliteit.