HEERENVEEN - Het college van Heerenveen onderzoekt een mogelijke samenwerking tussen het Posthuis Theater en Atelier Majeurs. Een kwartiermaker wordt aangesteld om te onderzoeken hoe dit vorm kan krijgen met als doel het theater én de cultuureducatie toekomstbestendig te houden.

Culturele meerwaarde creëren

Wethouder cultuur Hans Broekhuizen: “Het Posthuis Theater is onderdeel van de gemeente Heerenveen. We willen het theater ook voor de toekomst behouden en versterken”. Daarom wordt onderzocht of het Posthuis Theater ook beter samen kan gaan met Ateliers Majeur. “Cultuureducatie en het theater samenbrengen kan vervolgens goed zijn voor de gehele cultuursector van de gemeente”, zo verwacht Marita Jansen, voorzitter Raad van Toezicht van Ateliers Majeur.

Samenwerking culturele sector
In de cultuurnota “Cultuur voor Elkaar” is vastgelegd dat gemeente Heerenveen de culturele sector steviger wil neerzetten. Ook uit de G1000 blijkt dat er behoefte is aan meer samenwerking tussen de culturele partijen, de bibliotheek, museum Heerenveen, Posthuis Theater en Ateliers Majeur. Op dit moment is samenwerking tussen deze vier partijen nog een stap te ver. “Samenwerking tussen het Posthuis Theater en Ateliers Majeur is nu wel kansrijk”, zo geeft wethouder Broekhuizen aan. “Later kan deze samenwerking uitgebreid worden met bijvoorbeeld het museum Heerenveen”.

Kwartiermaker
Het college zoekt in afstemming met het Posthuis Theater en Atelier Majeurs, een kwartiermaker de verschillende samenwerkingsvarianten verder onderzoekt. De resultaten worden in oktober verwacht waarna besloten wordt op welke manier beide partijen kunnen gaan samenwerken.