HEERENVEEN - Vanaf april start het Odensehuis in Heerenveen, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie. Ook familie en vrienden zijn van harte welkom. De gemeente verstrekt een eenmalig subsidiebedrag van € 25.000,- voor een pilot. Dit initiatief van verschillende lokale partijen biedt mensen met beginnende dementie en hun naasten een inloophuis. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Het is een veilige plek naast de eigen woonomgeving waar mensen met dementie en hun naasten zich thuis kunnen voelen.


Dementievriendelijk
Het aantal inwoners met dementie en/of geheugenklachten zal de komende jaren nog meer toenemen. Naar verwachting zijn er in 2030 1.700 Heerenveeners met dementie. De gemeente Heerenveen wil een dementievriendelijke samenleving zijn. "Het Odensehuis sluit aan bij de ambities van het college". We willen dat mensen met dementie blijven meedoen in de samenleving. Een bezoek aan een Odensehuis kan helpen dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen en helpt hun naasten daarbij. Het is welkome aanvulling in het bestaande aanbod van ondersteuning en zorg zoals de reguliere dagbesteding of het Alzheimercafé.", aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Samenwerking
Er zijn nu drie Odensehuizen in Friesland: Leeuwarden, Drachten en Burgum. Odensehuis Heerenveen is een welkome aanvulling voor Fryslân en gemeente Heerenveen. Het initiatief voor de ontwikkeling van een Odensehuis in Heerenveen komt vanuit Meriant, Adema & Nijdam, Welzijnsorganisatie Caleidoscoop, Gemeente Heerenveen, stichting Alzheimer Nederland, stichting Ateliers Majeur en Comfortzorg. De pilot draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Start in Heerenveense School
De Heerenveense School biedt plaats aan verschillende culturele organisaties. Het Odensehuis in de Heerenveense School zorgt voor een laagdrempelig karakter. Uit onderzoeken blijkt dat muziek en kunst (cultuur) positieve effecten hebben op mensen met dementie. Elke woensdag en vrijdag is er een open inloop. Om deel te nemen aan de activiteiten van het Odensehuis is geen diagnose, indicatie of doorverwijzing nodig.

Na twee jaar wordt beoordeeld of er voldoende draagvlak voor het Odensehuis is. Naast een gemeentelijke bijdrage wordt een beroep gedaan op fondsen en het bedrijfsleven.

LET OP: Start is onder voorbehoud vanwege de regelgeving omtrent het Corona virus