HEERENVEEN - Eerder vanavond (Woensdag 9 januari 2018) hield burgemeester Tjeerd van der Zwan zijn nieuwjaarstoespraak. Hij deed dat tijdens de bijeenkomst van regio Heerenveen 'n Gouden Plak.
Hieronder vindt u de tekst, waarbij natuurlijk de uitgesproken tekst iets kan afwijken.

Dames en heren,

Velen van u heb ik al de hand geschud, maar vanaf deze plaats wil ik – namens het gemeentebestuur – iedereen nogmaals een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar toewensen!

Mooi dat deze bijeenkomst weer georganiseerd is door de mensen van ’n Gouden Plak. Dankjewel, Silke en Siepie, voor jullie goede zorgen! Niet alleen hier zijn jullie actief, het afgelopen jaar was Heerenveen weer overal zichtbaar als ‘Gouden Plak’. Jullie zijn prima opvolgers van Alvin en Jitske. En die zichtbaarheid, dames en heren, geldt zeker ook voor de scheidend voorzitter van ‘Heerenveen, ’n Gouden Plak’: Tjitte de Wolff! Vanaf de oprichting van ’n Gouden Plak, in 2014, was hij de voorzitter en hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de promotie van onze gemeente!

Vanaf deze plaats wil ik Tjitte namens ons allemaal nogmaals van harte bedanken voor alles wat hij voor Heerenveen deed en doet! Namens ons allemaal… super bedankt Tjitte!

En welkom nieuwe voorzitter Frank van Hout! De verdere uitbouw van ’n Gouden Plak’ is naar mijn overtuiging bij jou in goede handen!

Dames en heren,

Wanneer je de commentaren in de grote landelijk dagbladen mag geloven dan wordt 2019 een soort van rampjaar, vooral op economisch gebied. Men wijst dan op het ‘korte baan nationalisme’ van Trump, de aankomende ‘harde’ Brexit, de aanstaande handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de komst van de ‘Gele Hesjes’.

Maar gelukkig, dames en heren, hebben we in Fryslân de Leeuwarder Courant en in Heerenveen Saskia van Westhreenen! In haar laatste mooie redactioneel commentaar van 2018 blikt zij vooruit naar het nieuwe jaar en concludeert dat het vandaag de dag vooral goed is om onze zegeningen te tellen. En ik ben het hartgrondig met haar eens!

Want, dames en heren, Heerenveen heeft in veel opzichten een prima 2018 gehad. We staan er uitstekend voor en we kunnen het nieuwe jaar vol verwachting en optimisme tegemoet zien.

Op economisch gebied is en blijft Heerenveen een ontzettend sterk merk! Op de ranglijst van best presterende binnensteden staan we op de 26e plaats van de 380 gemeenten die ons land in 2018 nog telde. En voor wat betreft ‘overige bedrijvigheid’ staat ons centrum zelfs op de tiende plaats. Veel ondernemers in het centrum doen mee met het project “Nederland schoon”, waarbij men met elkaar zorgt dat het centrum schoon blijft van zwerfafval. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen tot deze hoge klassering.

Steeds meer bedrijven – groot en klein – willen zich in onze gemeente vestigen. In het afgelopen jaar hebben we voor zo’n 18 hectare bedrijfsgrond verkocht: dat is 180.000 m2: een record! Het gemeentebestuur probeert pro-actief onze ondernemers te faciliteren en te ondersteunen. In de wetenschap dat zij het vooral zijn die zorgen voor welvaart en welzijn in ons deel van Fryslân. Vandaar dat we ook al langer bij de provincie aandringen om ons te steunen in ons streven een nieuw bedrijventerrein aan de noordkant van de A7 mogelijk te maken. We kunnen daarbij niet wachten totdat zich bedrijven aandienen, we moeten het ‘bestemmingsplan-klaar’ hebben liggen, zodat we ondernemers meteen kunnen bedienen!

Ook op sportgebied was 2018 een topjaar. Onze sporters wonnen een karrevracht aan medailles op de Olympische Winterspelen. We hebben ze daarvoor groots gehuldigd. Suzanne Schulting werd Sportvrouw van het Jaar en Epke Zonderland werd weer wereldkampioen. Onze skûtsjes deden lang mee om het kampioenschap en werden uiteindelijk 2 en 3. We zijn startplaats geweest van twee grote wielerrondes en gastgemeente voor de Nationale Sportweek van NOC*NSF. Geen wonder dat Heerenveen werd uitgeroepen tot Nederlands Sportgemeente van het jaar.

Ging dan alles op sportief gebied even soepel dames en heren?

Nee, erg jammer was het dat onze ijshockeyers – de kampioenen van vorig seizoen – de afgelopen tijd dertig kilometer verderop moesten spelen (waarvoor grote dank Elfstedenhal!). Op 1 februari kunnen de Flyers weer in de eigen hal terecht. Gemeente en provincie moeten dit jaar echt werk

gaan maken van een nieuwe hal. Geen opgekalefaterde bedrijfshal, maar een nieuwe ‘state-of-theart’ arena, die ook voor andere evenementen bruikbaar is, moet daarbij het ambitieniveau zijn!

Ook op cultureel gebied was er het afgelopen jaar veel te genieten in onze gemeente. Een prachtig Oranjewoudfestival en een indrukwekkende metamorfose van het dorp Akkrum in de wereldstad New York! Maar ook de Flaeijelfeesten en de exposities in onze Musea mochten er zijn! Landelijk was er veel waardering voor Museum Belvédère. En terecht: wij mogen trots zijn op deze parel onder de kleinere musea. Dit jaar mocht het museum meer dan 60.000 bezoekers ontvangen, waarvan de meeste van buiten Friesland. De gemeente ondersteunt Belvédère inmiddels met een structurele bijdrage: het is echt tijd dat ook de provincie op dit punt snel cultureel kleur gaat bekennen!

Dames en heren,

2019 wordt ook wel het jaar van de democratie genoemd. Niet zo raar, want het is dit jaar honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen vanaf 25 jaar werd ingevoerd. En er zijn dit jaar maar liefst vier verkiezingen:

Voor Provinciale Staten en het Wetterskip op 20 maart. Voor het Europees Parlement op 23 mei. En voor de Eerste Kamer op 27 mei (dat is een indirecte verkiezing, een rudiment uit lang vervlogen tijden dat nodig eens opgeruimd moet worden!).

Ik denk dat wij het er wel over eens zijn, dames en heren, dat de representatieve democratie in onze moderne tijd, met mondige en goed geïnformeerde inwoners, terecht steeds meer onder druk komt te staan. Landelijk wordt die conclusie ook getrokken door de commissie Remkes. Zelf denk ik dat de vernieuwing van de democratie vooral op lokaal niveau, dicht bij onze inwoners, moet plaatsvinden. Onze nieuwe gemeenteraad heeft bewust afstand genomen van het denken en handelen in coalitie en oppositie. En op belangrijke terreinen als de energietransitie en de ontwikkeling van het centrum zoekt ze eerst naar ideeën en draagvlak in de samenleving voordat ze zelf tot besluiten komt. Zo valt er morgen bij 10.000 gelote inwoners een brief in de bus met de uitnodiging om mee te praten over de ontwikkeling van ons centrum.

Allemaal mooie initiatieven, toch blijft er, zeker op lokaal niveau, een groot democratisch gat dat nog niet zo een-twee-drie gedicht is. Want wanneer het gaat om voor mensen uiterst belangrijke zaken als gezondheidszorg, volkshuisvesting en onderwijs hoeven de bestuurders en toezichthouders in die sectoren zich nauwelijks democratisch te verantwoorden voor hun daden.

Wij kunnen het in de gemeenteraad van Heerenveen nog net verkroppen dat we niet gaan over het beleid van sportclub Heerenveen. Maar het is toch onzinnig dat daar waar het gaat over bijvoorbeeld ons ziekenhuis, over de grote mbo-scholen in onze gemeente of over de bouw en instandhouding van sociale huurwoningen, wij tegen onze inwoners moeten zeggen dat wij er in essentie niet over gaan! Vaak gaat het over organisaties die qua schaalgrootte de gemiddelde gemeente ver overstijgen en die over de grenzen van gemeenten en soms provincies werken. Hoe brengen we deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen weer onder de democratische controle van de gemeenteraad. De raad zal, om te beginnen, deze belangrijke instellingen eens kunnen uitnodigen om in de raadszaal over hun beleid te spreken.

Dames en heren,

Heerenveen is vanuit landelijk perspectief maar een kleine gemeente. En provinciaal gezien worden we qua aantal inwoners steeds meer het gemiddelde. Maar met onze vijftigduizend inwoners schragen we wel de economie voor zo’n 650.000 Friezen, houden wij het sportprofiel van Fryslân fier overeind en herbergen wij de parel onder de kleine musea. En onze ambities op deze en andere gebieden zijn voor het nieuwe jaar hoog, zoals het past bij Heerenveen! Het zou goed zijn wanneer onze ambities ook gezien en gesteund worden door de nieuwe Staten die in maart worden gekozen.

Niet ter meerdere eer en glorie van Heerenveen, maar omdat deze ambities ten goede komen aan alle 650.000 inwoners van onze mooie provincie!

Dames en heren,

Dan komen we nu aan het hoogtepunt van deze avond. Wie wordt in 2019 de drager van de Gouden Speld? Opvolger van Bert Jonker, Udo de Goede en Harry Sikkema?

U weet het onderhand, de prijs is een initiatief van de vereniging “Heerenveen ’n Gouden Plak” en wil de persoon of organisatie eren die in het afgelopen jaar een positieve bijdrage heeft geleverd aan het imago en de uitstraling van Heerenveen.

Via een rondgang bij de achterban zijn er dit jaar drie personen genomineerd. Samen met de andere juryleden, voorzitter Gouden Plak Tjitte de Wolff, Wilko Jan Aardema, voorzitter van de Ondernemerskring Heerenveen en notaris Pieter de Boer van Groenewegen Advocaten en Notarissen kozen wij unaniem een prachtige winnaar. Deze persoon is een waar boegbeeld van en in Heerenveen. Die laat zien – binnen maar zeker ook buiten de regio – dat je trots mag zijn op Heerenveen. Iemand die bewijst dat je grote ambities met veel inzet en vernuft ook kunt verwezenlijken.

Iemand die een grote afstand wist te overbruggen, die midden in de samenleving staat en heel veel doet voor het imago van de Heerenveense en Friese pompeblêden, voor de vrouwen van en Heerenveen en ver daarbuiten.

Dames en heren, de winnaar van de Gouden Plak 2019 is Froukje Hofma!