HEERENVEEN - De coalitiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks en CDA hebben de afgelopen periode onder leiding van formateur Jelle Zoetendal het hoofdlijnenakkoord voor de komende collegeperiode samengesteld: ‘Daadkrachtig veranderen – een doordacht samenspel’.

Als richtlijn voor de gesprekken hielden zij de tien thema’s aan uit de ‘Visie op Brede Welvaart’ van het Fries Sociaal Planbureau. Ze lieten zich daarnaast inspireren door vrije denkers uit onder meer de woningmarkt, sociale werkvoorziening en het lokale bedrijfsleven.

Constructieve samenwerking
Formateur Jelle Zoetendal: “De gesprekken verliepen bijzonder constructief waarbij de partijen over hun eigen partijbelang heen keken. We willen er echt samen de schouders onder zetten en zien ook dat dit nodig is om tot zorgvuldige aanpak te komen voor de grote en complexe onderwerpen en veranderingen waar we voor staan.”

Het hoofdlijnenakkoord gaat niet over details. Er wordt ook nog niet voor elk probleem een oplossing aangedragen. Het gaat om grote opgaven en ingewikkelde veranderingen, die tijd nodig hebben. Dát de coalitie een aantal dingen wil veranderen, staat vast.

Grote thema’s
Grote thema’s als het klimaatprobleem, het woningtekort, de vluchtelingencrisis, het tekort aan arbeidskrachten en de problemen in de zorg en het onderwijs kunnen niet wachten. Ze vragen om actie. En ook al laten zulke vraagstukken zich niet binnen enkele jaren oplossen: de coalitie voelt zich er de komende vier jaar verantwoordelijk voor. Omdat zij zorgvuldig en daadkrachtig wil handelen, waar mogelijk samen met andere betrokken partijen, is gekozen voor de titel: ‘Daadkrachtig veranderen - Een doordacht samenspel’.

Tien programma’s
In het hoofdlijnenakkoord staat beschreven om welke opgaven en veranderingen het gaat, wat deze (mogelijk) voor de samenleving betekenen en hoe ze met elkaar samenhangen. Want het één heeft vaak invloed op - of te maken met - het ander. De samenhangende thema’s zijn verdeeld over tien programma’s, waarvan de wethouders er elk een aantal voor hun rekening nemen.

Welke uitwerking en aanpak het beste bij de programma’s past en wat dit financieel betekent, wil het college de komende maanden samen met de gemeenteraad, inwoners en bedrijven verder vormgeven. Met thema’s die niet kunnen wachten, gaat ze uiteraard direct aan de slag.

Anders samenwerken
“De inhoudelijke invulling van de programma’s moet voortkomen uit een andere manier van samenwerking dan tot nu toe gebruikelijk was. Dat sluit ook aan bij het proces van de raadsagenda”, vertelt Zoetendal. “We willen als bestuur intensiever en transparanter samenwerken met zowel interne als externe partijen. Zo hebben we er met de gemeenteraad bijvoorbeeld voor gezorgd dat het hoofdlijnenakkoord zoveel mogelijk synchroon loopt met de raadsagenda.”

Actiever naar buiten
“We willen daarnaast actiever naar buiten treden en inwoners en ondernemers van de gemeente Heerenveen nauwer bij het politieke beleid betrekken. We willen bouwen aan vertrouwen. Beslissingen nemen mét onze inwoners en ondernemers, in plaats van voor of over hen. We weten nog niet precies hoe het allemaal moet, maar zetten hiermee de eerste stap. Om zo een beweging in gang te zetten. We nodigen iedereen van harte uit om hieraan mee te doen”, aldus Jelle Zoetendal.

Het hoofdlijnenakkoord staat op de agenda van de raadsvergadering van 30 juni (vanaf 17.00 uur). De vergadering is te volgen via www.heerenveen.nl/raadsvergadering.