HEERENVEEN - Ieder jaar gaan de gemeente Heerenveen, woningcorporaties WoonFriesland, Accolade en Elkien, Huurderbelangenvereniging Heerenveen en Bewonersraad Friesland met elkaar om tafel om te praten over volkshuisvesting in de gemeente. Ze bekijken dan hoe de huisvesting zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van bewoners van huurwoningen. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt. Ook dit jaar zijn die afspraken er gekomen door een goede samenwerking tussen alle partijen.

Wethouder Siebren Siebenga is er blij mee dat alle partijen elkaar weten te vinden: “Het gaat bij wonen niet alleen om de stenen, maar vooral ook om de mensen en de beleving.” De gemeente vindt het belangrijk dat mensen prettig en veilig kunnen wonen in haar dorpen en wijken.

Daarnaast moeten de financiën worden verdeeld over veel woningen. “Dit vraagt erom dat alle partijen gericht investeren, waarbij de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen niet onder druk mag komen te staan. Dat is een flinke opgave. Ook hebben partijen hoge ambities om de huizen zo duurzaam mogelijk te maken. Met elkaar afspraken maken zorgt ervoor dat alle partijen elkaar hierin weten te vinden.”

Prestatieafspraken worden jaarlijks gemaakt als gevolg van de herziene woningwet in 2015. Hierin komen de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen welzijn en zorg, en leefbaarheid aan de orde.