HEERENVEEN - Het bestuur van de Tjongerwerven CPO is samen met de gemeente Heerenveen klaar voor de volgende stappen in het traject naar nieuwbouw van de basisschool in Tjalleberd. Met het bestuur van de school als bouwheer en de gemeente als financier, kunnen de plannen voor nieuwbouw verder worden uitgewerkt. Met de nieuwbouw is in totaal een bedrag van circa 2.9 miljoen euro gemoeid.

Wethouder Zoetendal is blij dat er een stap wordt gezet: “Wij hebben als gemeente de zorgplicht voor een goede huisvesting van scholen. Nieuwbouw is een enorme verbetering en een aanwinst voor Tjalleberd. Dit komt alle kinderen en hun ouders daar ten goede”.

Vervanging noodzakelijk
Vernieuwing van de huisvesting van de basisschool in Tjalleberd speelt al geruime tijd. Na de fusie van de voormalige cbs De Anjewier en de obs Nijewei is de Samenwerkingsschool De Nijewier tijdelijk gehuisvest in een sterk verouderd gebouw. Een situatie die onderwijskundig, maar ook beheersmatig dringend aan verandering toe is.

Nieuwbouwplan
De nieuwbouw voor de SWS De Nijewier staat gepland op de locatie ten westen de MFA Ængwirden aan It Hiem in Tjalleberd. Om nieuwbouw hier mogelijk te maken, moet nog wel een afwijkingsprocedure van het geldende bestemmingsplan worden gevolgd. “We kunnen onze energie nu volop in de ontwikkeling van de plannen gaan steken en het onderwijs in Tjalleberd een impuls geven”, zegt Alfred Vos, bestuurder van de Tjongerwerven CPO, waaronder SWS De Nijewier valt.

Vervolg
Het schoolbestuur gaat nu eerst aan de slag met de plannen voor realisatie van het nieuwe schoolgebouw, zoals het opstellen van een programma van eisen, een begroting en een bouwplan. Op basis daarvan kan de gemeenteraad dan vervolgens een besluit nemen over de inzet van de gemeentelijke financiële middelen.