HEERENVEEN - Op 17 september is er een bijzondere raadsvergadering in de gemeente Heerenveen. De gemeenteraad besluit in deze vergadering over de toelating van kandidaat raadslid Cristel Muitjens en over de voordracht van Hedwich Rinkes als wethouder.

Toelating raadslid Cristel Muitjens
Cristel Muitjes is benoemd als nieuw raadslid voor het CDA. Met het vertrek van raadslid Amarens Reitsma is een vacature ontstaan in de raad. De gemeenteraad neemt daarom op 17 september 2020 een besluit over de toelating van Cristel tot de raad. Bij een positief besluit wordt Cristel Muitjens geïnstalleerd en kan direct aan de slag als raadslid. Verantwoordelijkheden en taken Het raadslid vertegenwoordigt als gekozen volksvertegenwoordiger een deel van de inwoners in de gemeente en bepaalt samen met de andere 30 raadsleden de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. Cristel Muitjens is 53 jaar en woont samen met haar partner in Akkrum. “Ik was verrast dat ik deze periode alsnog mag toetreden tot de raad, ik hoop snel mijn weg te vinden binnen de fractie, zodat ik een goed beeld krijg van wat er speelt en goed beslagen ten ijs kan komen”.


Benoeming wethouder Hedwich Rinkes

Hedwich Rinkes is door de fractie CDA voorgedragen om Hans Broekhuizen op te volgen als wethouder. Over deze voordracht neemt de gemeenteraad op 17 september 2020 een besluit. Is dat positief? Dan wordt Hedwich Rinkes geïnstalleerd en kan direct aan de slag als wethouder. Verantwoordelijkheden en taken De nieuwe wethouder is verantwoordelijk voor de portefeuilles economie, financiën, werk en inkomen, cultuur, onderhoud openbare ruimte, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

“Een prachtige diverse portefeuille waar ik heel veel zin in heb”, zo geeft Rinkes aan. “Ik kijk er naar uit om als wethouder samen met onze inwoners en ondernemers te mogen werken aan een nog mooiere gemeente Heerenveen”. Hedwich Rinkes is 42 jaar, getrouwd, heeft twee kinderen. Ze is op dit moment programmamanager bij ziekenhuis Tjongerschans.