HEERENVEEN - Na uitgebreide ontwerpsessies, waarin diverse varianten zijn doorgerekend, zijn Gemeente Heerenveen en Rijkswaterstaat goed onderbouwd tot een oplossing gekomen voor de kruising Oranje Nassaulaan en de oprit naar de A32 in zuidelijke richting. Het wordt een rotonde, een robuuste, veilige kruispuntoplossing, rekening houdend met een goede doorstroming en veiligheid voor de gebruikers. Daarnaast komt deze oplossing tegemoet aan een uitdrukkelijke wens vanuit de omgeving.

In oktober 2020 stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan Oranje Nassaulaan A32. Dit plan is nodig om de op- en afritten van de A32 bij Oranjewoud aan te kunnen passen. In dit plan zou het kruispunt verkeerslichten krijgen. Plaatselijk Belang Oranjewoud zag hier echter liever een rotonde. Wethouder Van Veen “Eerder leek een rotonde op deze locatie onhaalbaar. Maar door de vasthoudendheid van Plaatselijk Belang Oranjewoud en de inbreng van hun verkeerskundige Kees den Otter heb ik toegezegd om nogmaals samen naar het ontwerp te kijken. En met resultaat, ontzettend fijn dat we het zo voor elkaar hebben gekregen”, aldus wethouder Van Veen.

“Onze verkeerskundigen hebben de varianten opnieuw getoetst op doorstroming, verkeersveiligheid en het gedrag van mensen. Uitgangspunt was dat er geen gevaarlijke situaties op de afritten van de A32 zouden ontstaan. De resultaten laten zien dat een rotonde een robuuste en veilige oplossing is voor deze locatie”, bevestigt districtshoofd Platerink van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. “We zijn blij met deze onderbouwde uitkomst en dat deze oplossing een breed draagvlak heeft.”

Kees den Otter heeft zich namens Plaatselijk Belang Oranjewoud hard gemaakt voor de rotonde. “We zijn blij dat wethouder Van Veen zich inhoudelijk in de materie heeft verdiept en ruimte in het proces heeft geboden om de rotonde-oplossing nogmaals te onderzoeken. Dat het nu toch mogelijk blijkt is fantastisch voor de omgeving. Een rotonde is maatschappelijk een betere en veiligere oplossing.”

“Ook wij zijn heel blij met deze uitkomst” zegt Christel Koning van restaurant Hof van de Koning. “Het is een mooie oplossing voor alle partijen. Zo blijft ook ons restaurant beter bereikbaar!”

Oranje Nassaulaan
Het ontwerp voor de Oranje Nassaulaan en de aansluiting Heerenveen/Oranjewoud (afrit 11) is ontwikkeld samen met bewoners en ondernemers. Tijdens meerdere bijeenkomsten zijn er veel ideeën en suggesties gegeven. Deze zijn onderzocht op haalbaarheid en waar mogelijk doorgevoerd in het ontwerp. Met deze laatste aanpassing is het ontwerp nu definitief. Dit ontwerp zorgt voor een vlotte en veilige doorstroom van het verkeer in Heerenveen, nu en in de toekomst.

Planning
Gemeente Heerenveen start medio dit jaar met de aanbesteding van de tweede fase van het project. In 2022 wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. De werkzaamheden starten vervolgens in 2023. De aanpassingen aan de Oranje Nassaulaan en de aansluiting op de Burgemeester Falkenaweg (rotonde Heerenveen-midden) worden als één project uitgevoerd.

Vlot & Veilig de A32 op en af
Het Project Heerenveen Beter Bereikbaar is een samenwerking van de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Heerenveen kent een grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits. Om de verkeerssituatie vlotter en veiliger te maken, worden de op- en afritten van de A32 en de wegen naar de op- en afritten (K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan) verbeterd. Gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat hebben hiervoor samen met bewoners een plan bedacht. Tijdens de werkzaamheden gaan omwonenden en het verkeer hinder ervaren. Hierover worden bewoners en weggebruikers vroegtijdig geïnformeerd.