HEERENVEEN - Maandagavond 4 juni had de gemeenteraad een volle agenda. Naast hun thematisch raadsakkoord, stonden ook het hoofdlijnenakkoord, de benoeming van de wethouders, de installatie van de nieuwe raadsleden en het afscheid van de twee vertrekkende wethouders op de agenda.

Thematisch raadsakkoord
De Heerenveense gemeenteraad wil meer ruimte geven aan initiatieven en betrokkenheid van de samenleving. De raad wil over een aantal onderwerpen in gesprek met de samenleving om op te halen wat er leeft en speelt. En welke rol de samenleving voor zichzelf hierbij ziet weggelegd. Tijdens de raadsvergadering op 4 juni heeft de hele gemeenteraad zich achter het raadsakkoord geschaard en afgesproken om met de volgende onderwerpen aan de slag te gaan: verduurzaming van Heerenveen, versterken van de lokale democratie, en de ontwikkeling van het centrum, de wijken en dorpen. Daarnaast volgt er later nog een vierde thema. Dit onderwerp kan jaarlijks verschillen.

Hoofdlijnenakkoord
Collegepartijen PvdA, VVD en CDA presenteerde vanavond hun hoofdlijnenakkoord. In het akkoord staan de ambities en plannen van het nieuwe college voor de komende vier jaar. Er is financiële ruimte om samen met de gemeenteraad en inwoners invulling te geven aan onderdelen uit het akkoord.

Benoeming wethouders en installatie nieuwe raadsleden
Tijdens de raadsvergadering van vanavond zijn de drie Heerenveense wethouders beëdigd. Ook zijn drie nieuwe raadsleden benoemd die de vrijgekomen plaatsen invullen. Morgen sluiten wethouders Jelle Zoetendal (PvdA), Jaap van Veen (VVD) en Hans Broekhuizen (CDA) aan bij de eerste vergadering van het nieuwe college. De drie nieuwe raadsleden zijn Ali Ouahim (PvdA), Rolie Tromp (VVD) en Bernhard Hoekstra (CDA).

Afscheid vertrekkende wethouders
Voor Coby van der Laan en Siebren Siebenga was het de laatste raadsvergadering. Coby van der Laan was 12 jaar actief als wethouder in de gemeente Heerenveen en Siebren Siebenga acht jaar. De raad nam op gepaste wijze afscheid van de twee wethouders.