HEERENVEEN- Museum Heerenveen onthult op 10 september 2019 het onlangs gerestaureerde werk van Dirk Piebes Sjollema. Het schilderij met de naam ‘Brugzicht met een boot’ is na intensief onderzoek en restauratie – uitgevoerd door restauratie expert Maiki Kivinen – weer te zien in het Heerenveense museum. Kivinen zal voorafgaand aan de onthulling in een lezing het restauratieproject toelichten. Het schilderij betreft een vroeg 19e-eeuws schoorsteenstuk afkomstig uit een herenhuis aan de Herenwal. De verflaag was versleten en aan het afschilferen en het dunne vernis was dof en verkleurd. In het doek werden scheuren aangetroffen die in het verleden met dikke harslagen zijn opgevuld. Het unieke werk kon echter met behoud van integriteit met succes worden gerestaureerd en daarmee behouden voor de toekomst.

De plaats Heerenveen vormde de kern van drie grietenijen (gemeenten) en het leven van Dirk Piebes Sjollema speelde zich af in alle drie de grietenijen. Sjollema werd op 6 juli 1760 geboren in de grietenij Aengwirden en overleed op 23 december 1840 op grondgebied van de grietenij Haskerland. Hij ligt begraven op het kerkhof van Bovenknijpe, dat weer tot de grietenij Schoterland behoord. Hij was huisschilder van beroep. Het was in zijn tijd normaal dat de betere huisschilders tevens decoratieschilders waren. Zo schilderde Sjollema diverse smaakvolle schoorsteenstukken en behangsels. Weinig kunstenaars portretteerden schepen in de Friese binnenvaart en geen zo gedetailleerd en realistisch als Sjollema dat deed.

Restaurateur Kivinen belicht op 10 september de verschillende fasen van de restauratie en de nieuwe bevindingen rond het werk van Sjollema. Wat was de staat van het werk en welke technieken heeft ze gebruikt? Het restauratieproces is een echte ontdekkingstocht waarbij prachtige verhalen naar boven komen. Details die door lagen vuil en oude vernis verborgen waren worden zichtbaar. Welke ontdekkingen deed Kivinen en wat betekent dit voor het verhaal van Sjollema en voor het verhaal van Heerenveen? De restauratie is mogelijk gemaakt door de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting en de Vereniging van Vrienden van Museum Heerenveen.

De lezing van Kivinen over het restauratieproces van de Sjollema met aansluitend de onthulling vindt plaats op 10 september om 19.30 uur in Museum Heerenveen. Aanmelden kan via info@heerenveenmuseum.nl. Vanaf woensdag 11 september kan het publiek het gerestaureerde werk in de permanente collectie van Museum Heerenveen herontdekken, samen met drie andere werken van Dirk Piebes Sjollema.