HEERENVEEN - Drinkwaterbedrijf Vitens gaat onderzoeken of in het gebied tussen Heerenveen en Gorredijk water gewonnen kan worden.

Een bodemonderzoek voor een mogelijke nieuwe waterwinlocatie in dit gebied start in februari 2018. Vitens wil een nieuw waterwingebied (6,5 miljoen m3/jaar) om ook in de toekomst Friesland van drinkwater te kunnen blijven voorzien.

Vitens kondigde de plannen aan met een persbericht: Persbericht Nieuwe waterwinning Centraal Friesland (PDF 106 kB)

Om welke locatie gaat het?

Het gaat om het gebied tussen Heerenveen en Gorredijk. Het zoekgebied is deels op grondgebied van onze gemeente.

Wat gebeurt er tijdens een onderzoek? Is er overlast?

Het onderzoek bestaat uit een pompproef. In een proefgebied nabij Luxwoude en Langezwaag maakt Vitens een aantal putten. Vitens geeft aan dat de aan- en afvoer van materieel voor de direct omwonenden merkbaar kan zijn, maar dat de pompproef zelf geen overlast geeft. Het onderzoek duurt twee maanden.

Wat is de rol van de gemeente bij dit onderzoek?

De gemeente heeft in de onderzoeksfase geen formele rol. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen goed geïnformeerd zijn, tijdig betrokken worden en gehoord worden.

Wie informeert de mensen en bedrijven die hiermee te maken krijgen?

Vitens is eigenaar van het plan en het onderzoek. Vitens gaat inwoners, bedrijven en andere betrokkenen informeren. Vitens heeft een brief gestuurd naar inwoners in het onderzoeksgebied en organiseert in januari een informatieavond om de plannen toe te lichten. Het waterwinbedrijf heeft ook een speciale website.

Wie wordt uitgenodigd voor de informatieavond?

Iedereen in het onderzoeksgebied (binnen de rode lijn op het kaartje) krijgt een persoonlijke uitnodiging.

Wat betekent het als het gebied een waterwingebied wordt?

U leest er over op de pagina van Vitens: vitens.nl/waterwinningfriesland. Ook de provincie Fryslân heeft informatie op de website.

Betekent het onderzoek van Vitens dat er een waterwingebied komt?

Op basis van de onderzoeksresultaten zal Vitens bepalen of op deze locatie ook daadwerkelijk duurzame grondwaterwinning kan plaatsvinden. Als dat het geval is moet Vitens daarvoor bij de provincie Fryslân een vergunning aanvragen in het kader van de Waterwet. Mogelijk leidt dat ook tot een verzoek tot het opnemen van een drinkwaterbeschermingsgebied in het bestemmingsplan. Hierover moet het gemeentebestuur dan een besluit nemen.

Waar kunt u terecht met vragen?

Bij Vitens via e-mail of telefonisch via de klantenservice 0900-0650.