HEERENVEEN - De stijgende energieprijzen en de krapte op de woningmarkt zijn zorgelijke ontwikkelingen. Hierdoor kunnen niet alleen mensen met een minimuminkomen maar ook mensen met een hoger inkomen en ondernemers vaker in de problemen komen. Vanwege deze actuele situatie besloot de gemeenteraad donderdagavond om bestaanszekerheid en wonen met voorrang op te pakken. De gemeenteraad wil zo snel mogelijk een besluit nemen over hoe de gemeente inwoners en ondernemers in deze tijd voor kortere of middellange termijn kan ondersteunen.


Analyse van de problematiek voor behandeling begroting 2023

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en wethouders om op korte termijn, voor de behandeling van de begroting 2023, een eerste analyse aan de gemeenteraad voor te leggen. Een analyse die antwoord geeft op de vraag voor wie en hoe groot in onze gemeente de problematiek is van de huidige energieprijzen, woningtekort en inflatie.

Mogelijkheden voor ondersteuning inwoners en ondernemers

De gemeenteraad wil verschillende oplossingen voorgelegd krijgen. Met mogelijkheden hoe de gemeente inwoners en ondernemers voor kortere of middellange termijn in hun bestaanszekerheid kan ondersteunen. Daarbij wil de gemeenteraad weten wat de financiële gevolgen zijn, welke bestaande of nieuwe instrumenten daarbij behulpzaam of nodig zijn en of (gemeentelijke) wet- of regelgeving de uitvoering in de weg staat.

In gesprek met inwoners, ondernemers en instellingen

Graag wil de gemeenteraad in gesprek met inwoners, ondernemers en instellingen over de probleemanalyse en mogelijke oplossingen, om een compleet beeld te krijgen. Op deze manier kan de gemeenteraad een afgewogen besluit nemen over passende ondersteuning.

Gemeenteraadsagenda 2022-2026

Bestaanszekerheid en Wonen zijn eerder al als belangrijke thema’s opgenomen in de Gemeenteraadsagenda 2022-2026, maar krijgen nu voorrang naar aanleiding van de actuele situatie. Er is afgesproken om de gemeenteraadsagenda regelmatig te toetsen aan de actualiteit.