HEERENVEEN - Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, GVVP, is door het Heerenveense college vastgesteld. Het plan dient de komende tien jaar als leidraad voor het nemen van beslissingen over verkeer en vervoer. Belanghebbenden zoals wijkraden, plaatselijke belangen, Fietsersbond, politie en ondernemers hebben erover meegedacht. Ook inwoners hebben de gelegenheid gehad om hun mening te geven over het GVVP.

Siebren Siebenga, wethouder Verkeer en Vervoer: “Veilige fietspaden en oversteekplaatsen, verbetering van de aansluiting op de rijksweg A32, bereikbare en voldoende beschikbare parkeerplekken voor bewoners en bezoekers, en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. We hebben er allemaal belang bij dat dit goed geregeld is.” Met het GVVP in handen zijn de prioriteiten duidelijk. “We werken aan een goede balans tussen de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van en voor onze inwoners. Er is een uitvoeringsprogramma met voorgenomen maatregelen. Dit programma passen we elke drie jaar aan”, aldus de wethouder.

Aanpak tot nu toe

De afgelopen jaren is de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in onze gemeente verbeterd. Op het gebied van infrastructuur en verkeerseducatie zijn al stappen genomen. Zo is de verkeerssituatie op de Fok en Schans in Heerenveen aangepakt. Ook zijn op verschillende plekken in de gemeente meer 30 en 60 km/uur zones ingesteld. Ander belangrijk onderdeel is de verkeersvoorlichting en het verkeersexamen op middelbare scholen en basisscholen. Voor de verkeershandhaving is de samenwerking gezocht met de politie.

Hoe verder?

Op 18 december neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe GVVP. Gaat de raad akkoord, dan gaat de gemeente aan de slag met het uitvoeringsprogramma voor de komende drie jaar. In deze periode worden met name onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van fietsroutes en fietsoversteekplaatsen. Projecten als de herinrichting van De Greiden, Heerenveen Midden en de Marktweg in Oudeschoot gaan verder.