HEERENVEEN - De wijk Skoatterwâld is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Met het toenemende aantal inwoners is ook het ledenaantal bij vv Heerenveen meer dan verdubbeld. Hierdoor is de ruimte en het gebruik van Sportpark Skoatterwâld steeds meer onder druk komen te staan. Bij de uitbreiding van de woonwijk is te weinig rekening gehouden met de daarbij passende sportvoorzieningen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om Sportpark Skoatterwâld uit te breiden.

“Inwoners van de wijk hebben behoefte aan de uitbreiding van deze sportvelden. De gemeente is verantwoordelijk voor passende sportvoorzieningen in de eigen wijk of dorp. De voetballers van de vv Heerenveen krijgen met deze uitbreiding een bij de tijd en bij de omvang van de club passend sportcomplex”, zegt wethouder sport Sybrig Sytsma.

Ruimte breedtesport

Op dit moment gebruiken vv Heerenveen en sc Heerenveen (op de selectie na) dit Sportpark. Door de vele teams van deze verenigingen is de grens van de mogelijkheden bereikt. sc Heerenveen heeft laten weten te willen verhuizen naar nieuwe, nog te ontwikkelen velden om zo ruimte te maken voor de breedtesport. Op die manier komt er ook ruimte voor de sc Heerenveen vrouwen.

Aansluitende ontwikkeling sportpark Skoatterwâld

In 2020 kwamen de partijen al tot een gezamenlijke intentie om verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de vernieuwing van het sportpark Skoatterwâld.
vv Heerenveen heeft bijna het gehele huidige Sportpark nodig volgens de KNVB-normen. Het idee is dat voor het verhuizen van sc Heerenveen een stuk grond wordt gebruikt dat nu voor woningbouw bestemd was. De club onderzoekt hoe ze dit gaat financieren en exploiteren. Door een oversteek zijn die beide voetbalvelden makkelijk verbonden. Zo kunnen jong en oud, amateurs en topsporters, blijven ondanks de verhuizing toch dichtbij elkaar voetballen en trainen. En langs beide kanten van de snelweg is en blijft er aan weerzijden een doorlopend sportgebied.

Financiën

Een grove schatting geeft aan dat de gemeentelijke kosten voor de aanpassingen in de infrastructuur – voornamelijk ontsluiting van de uitbreiding en fysieke koppeling tussen nieuw en huidig sportpark – en het bouwrijp maken tussen de 1.5 miljoen en 3.0 miljoen euro ligt.
In de planvorming worden er onderzoeken gedaan om de hoogte van deze investering exacter te bepalen.

Kiest de raad ervoor om niet akkoord te gaan met het voorstel, dan is het niet zo dat alle genoemde kosten komen te vervallen. Nog steeds is er een opwaardering nodig voor het clubgebouw. En er zal op een andere locatie ruimte gevonden en beschikbaar moeten worden voor extra velden en gebouwen, omdat het probleem capaciteit alsnog niet opgelost wordt.