HEERENVEEN - Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is positief ontvangen door de gemeenteraad. Tijdens de extra commissievergadering van dinsdag 19 januari is afgesproken dat de gemeente hier op korte termijn beleidsregels voor maakt. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen zo meer helderheid over de (financiële) ondersteuning die mogelijk is vanuit het eigen sociale netwerk.


Ondersteuning melden aan gemeente
Bijstandsgerechtigden zijn verplicht om alle structurele (financiële) ondersteuning die zij ontvangen te melden aan de gemeente. Dit is zo vastgelegd in de Participatiewet. De gemeente bekijkt dan samen met de inwoner welke ondersteuning van invloed is op de uitkering of op de hoogte daarvan. Dit betekent niet dat de gemeente direct ingrijpt – en kort op de uitkering – als de inwoner af en toe ondersteuning krijgt vanuit het eigen sociaal netwerk. Denk hierbij aan een tas met boodschappen of een envelop met inhoud. Dat is gewoon mogelijk.

Vrijstelling van giften invoeren
Met een vrijstelling van giften tot € 1.200 per jaar zoekt de gemeente de randen van de wet op. "Voor ons betekent dit niet gelijk een andere manier van werken. Iemand incidenteel helpen is echt geen probleem. We stimuleren juist graag dat inwoners hun eigen netwerk inzetten. Maar het is goed om ook hier heldere afspraken met elkaar over te maken" aldus wethouder Hedwich Rinkes. Het college vindt het belangrijk om hierover goed in gesprek te blijven met de gemeenteraad. In maart zullen zij de gemeenteraad bijpraten over de nieuwe beleidsregels en de uitvoering hiervan.

Met hoofd en hart
De gesprekken die gevoerd worden met inwoners over de bijstandsuitkering zijn niet altijd makkelijk, maar worden altijd uitgevoerd met 'hoofd en hart'. Wethouder Hedwich Rinkes: "Wij zijn er voor alle inwoners van Heerenveen en helpen waar het zelf even niet lukt. We gaan dan ook altijd uit van het goede gesprek. Het beeld dat inwoners zich onheus bejegend voelen herkennen we niet. Maar we trekken het ons wél aan en gaan daar zeker met elkaar over in gesprek."

Verklaring college
Voorafgaand aan de discussie over dit onderwerp gaf burgemeester Tjeerd van der Zwan aan dat er in een artikel van de Leeuwarder Courant van 2 januari werd gesuggereerd dat er spanningen zouden zijn tussen het college en de medewerkers waar het gaat om de handhaving van de bijstandsregels. Medewerkers zouden dingen doen tegen de wil van het college. "Ten eerste is dit onjuist, zowel in dit specifieke geval als ook in het algemeen. College en organisatie waarderen juist elkaars perspectief en mening. Dilemma's of verschillen van inzicht zijn aanleiding voor een verder gesprek, niet voor spanning. En uiteindelijk beslist het college. In de tweede plaats betreur ik het ten zeerste dat onze medewerkers op deze manier zo prominent in de publiciteit worden genoemd. Dat is echt onterecht. Ik heb het al vaker gezegd: medewerkers kunnen zich tegen aantijgingen niet verdedigen en zijn in essentie ook niet verantwoordelijk voor het maken of uitvoeren van dit beleid."