HEERENVEEN - Deze week starten maar liefst 51 medewerkers van de gemeente Heerenveen met een AFUK kursus Frysk. Of het nu gaat om passief of actief gebruik van de taal, er is voor elk wat wils.

In drie verschillende groepen gaan de medewerkers van start. De deelnemers komen uit allerlei afdelingen; van ICT, publiek tot raadsleden en medewerkers ruimtelijke ordening. “Het is fijn dat dit zo leeft in de organisatie,” vindt verantwoordelijk wethouder Hans Broekhuizen. “We bieden dit voor het eerst in huis aan en het blijkt dat er veel collega’s zijn die graag meer willen met hun ‘memmetaal’ of die juist de inwoners beter willen verstaan.”

Verschillende activiteiten
Bij de gemeente Heerenveen starten drie verschillende soorten opleidingen, ‘Lear mar Frysk 1’ (11 deelnemers), ‘Praat mar Frysk’ (12 deelnemers) en ‘Skriuw mar Frysk 1’ (22 medewerkers). Vanuit de gemeente De Fryske Marren schuiven vijf medewerkers aan. De cursussen vinden plaats op het gemeentehuis van Heerenveen. Omdat niet iedereen op woensdagen kan meedoen volgen enkele medewerkers een digitale cursus. Voor de cursus ‘Skriuw mar Frysk 2’, die later in het jaar plaatsvindt, zijn nu al 10 aanmeldingen.

De gemeenteraad heeft geld uitgetrokken om ook de komende jaren opnieuw opleidingen Frysk aan te bieden.

Niet alleen zijn er Friese cursussen. Per afdeling zijn er gesprekken over taal en taalgebruik. Wat spreek je af over bijvoorbeeld het aannemen van de telefoon, het gebruik van Fries bij een vergadering, enzovoorts. Die gesprekken zetten de collega’s op een creatieve manier aan het denken en zijn ook verhelderend.

Achtergrond
Op 28 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Heerenveen de taalnota ‘Fierder mei Frysk’ vastgesteld. Deze nota is op 18 juni in werking getreden. De ambitie is ‘meartaligheid’. Daarom mag het Fries er zijn in de gemeente Heerenveen. In één op één contact, in overleg, in bijeenkomsten. De uitdaging is om te ontdekken hoe je dat als gemeente doet: samen meertalig zijn. Én het in praktijk brengen.