HEERENVEEN - Op 16 december is het zover. Dan besluit de gemeenteraad van Heerenveen over de centrumvisie die, nu nog als voorstel, klaarligt. Hieraan ging een intensief G1000 proces vooraf. Dat startte op verzoek van de raad. Die wilde deze visie samen met inwoners en ondernemers opstellen en koos daarbij voor een nieuw soort democratisch proces. Inwoners, ondernemers en ambtenaren dachten mee over de vraag: hoe moet het centrum van Heerenveen er in de toekomst uitzien? De voorgestelde visie bevat hun antwoord op die vraag.

De visie bevat niet alleen de 47 projecten die bijdragen aan een toekomstbestendig centrum, maar ook een stevige investeringsagenda. Daarin staat hoeveel geld er nodig is om de projecten te realiseren en waar dat geld vandaan moet komen. Uiteindelijk besluit de raad halverwege 2020 daarover. In de Perspectiefnota bepaalt de gemeente over welke onderwerpen het gemeentegeld verdeeld wordt. Dan is duidelijk welk bedrag de gemeenteraad wil investeren in de nieuwe plannen voor het centrum van Heerenveen.

Over de inhoud van de centrumvisie besluit de raad in de raadsvergadering van 16 december. Dit is een openbare vergadering in de raadszaal waar u bij kunt zijn. De bijeenkomst is om 20:00 uur. U kunt de raadsvergadering online ook live volgen via www.heerenveen.nl/kijklive.

Bekijk de tijdlijn met de processtappen, het Burgerbesluit en de concept centrumvisie op deze pagina.