HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen komt met aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers ondervinden veel gevolgen door de genomen landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het ondersteuningspakket

Het kabinet heeft de afgelopen dagen al verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. Wethouder Hans Broekhuizen: “Wij hebben vervolgens, samen met ondernemers, gekeken welke ondersteuning de gemeente extra kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen dat er al ligt”.

De maatregelen:
1. Ondernemers kunnen vragen om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen tot uiterlijk 1 juli 2020. Dit verzoek kan ingediend worden via www.heerenveen.nl/ondernemers.
2. Inning van de toeristenbelasting 2019 wordt opgeschort tot 1 juli 2020.
3. Inning van de precariobelasting terrasvergunning wordt opgeschort tot 1 juli 2020.
4. De gemeente betaalt haar facturen op dit moment binnen 21 dagen. Dit gaan we vooralsnog terugbrengen tot betaling binnen 7 dagen.
5. Horeca in de gemeente Heerenveen heeft al de mogelijkheid over te gaan op het afhalen en de bezorging van maaltijden.
6. Supermarkten krijgen ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).
7. Ondernemers in het centrum met een parkeervergunning kunnen een tijdelijke ontheffingsverklaring ‘gesloten gebied’ krijgen zodat zij bezorging van producten beter kunnen organiseren.
8. Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021.
9. Met de zorgaanbieders Wmo en Huishoudelijke hulp zijn afspraken gemaakt over het uitbetalen van voorschotten in de komende weken

Ondersteuning aan zelfstandigen
Bureau zelfstandigen Fryslân pakt de ondersteuning op naar zelfstandigen. Wanneer zelfstandigen hulpvragen hebben, kunnen zij contact opnemen met het bureau via het klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden, telefoon 14 058.

Digitaal informatieloket
De ondernemerspagina www.heerenveen.nl/ondernemers bevat alle informatie rondom Corona. Hier zijn ook alle landelijke en provinciale regelingen opgenomen. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt.

Op dit moment is niet goed in te schatten hoe deze coronacrisis zich verder gaat ontwikkelen. Het is mogelijk dat op termijn naast deze maatregelen nog aanvullende maatregelen nodig zijn.