HEERENVEEN - Een belangrijke brief met de post krijgen en deze niet kunnen lezen of moeilijk kunnen begrijpen. Daarmee hebben meer mensen te maken dan we denken. Ook in de gemeente Heerenveen hebben inwoners moeite met lezen en schrijven. Vanochtend kwamen bestuurders van onder andere gemeenten, provincie, Stichting Lezen & Schrijven, scholen, UWV en Bibliotheek Heerenveen samen om te praten over laaggeletterdheid. “Want daar moeten we veel meer aandacht voor hebben”, zo vertelde wethouder Hans Broekhuizen tijdens het Bestuurdersontbijt over Laaggeletterdheid op woensdag 5 september.

Uit onderzoek van Partoer is gebleken dat het percentage laaggeletterden in de gemeente Heerenveen iets hoger ligt dan gemiddeld. In Nederland heeft 11,9 % van de inwoners van 16 tot 65 jaar moeite met lezen en schrijven. In de gemeente Heerenveen ligt dit percentage op 12,2 %. Tijdens het Bestuurdersontbijt sprak de wethouder over de aanpak van laaggeletterdheid binnen de gemeente Heerenveen: “Wanneer je niet goed kunt lezen of schrijven, of wanneer je jezelf digitaal niet goed kunt redden, dan wordt het steeds lastiger om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Als het dan ook nog zo is dat mensen zich ervoor schamen en situaties ontwijken waaruit dit kan blijken, zijn ze lastig te vinden en dus te helpen. We willen laaggeletterdheid dan ook uit de taboesfeer halen.”

Bewustwording
De gemeenteraad heeft onlangs extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van laaggeletterdheid. Hans Broekhuizen: “Hierdoor kunnen we aan de slag met onder andere onze eigen medewerkers, die veel contact hebben met de inwoners. Het is daarom goed dat ze zich bewust zijn van de moeite die een deel onze inwoners moet doen om te lezen of te schrijven. Ook gaan we aan de slag met het afstemmen van het aanbod van cursussen op de behoefte van de inwoners. Hierbij werken we intensief samen met onder andere de bibliotheek, Stichting Lezen & Schrijven en scholen.” .

Het jaarlijkse Bestuurdersontbijt
Het provinciaal Bestuurdersontbijt wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven. Op deze manier wil de stichting aandacht vragen voor laaggeletterdheid. Het Bestuurdersontbijt is onderdeel van de Week van de Alfabetisering, die loopt van 3 tot en met 9 september.