HEERENVEEN - Locoburgemeester Jelle Zoetendal heeft vanmiddag, 7 september 2019 bij De Drie Pilaren in Oudeschoot (Heerenveen) een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Franke van der Meer.

De heer Franke van der Meer (80 jaar) woont in Oudeschoot.

De heer Van der Meer is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan.

De heer van der Meer,

- Was 31 jaar bestuurslid van de vereniging van “Vrienden van de Jonkies van Beppe”

- Was 7 jaar medeoprichter, secretaris van de voetbalvereniging Tjongerboys

- Was 25 jaar bestuurslid van de buurtvereniging De Trochreed in Oudeschoot

- Is 43 jaar oprichter en bestuurslid van de oud-papiercommissie Oude- en Nieuweschoot

- Is 17 jaar penningmeester van de stichting De Skoatters, een koepel van meerder buurtverenigingen in Oude- en Nieuweschoot

- Is 10 jaar lid van de parkeercommissie Thialf