SINT JOHANNESGA - Op vrijdag 11 januari 2019 ontving de heer Minne Modderman, geboren op 27 juni 1950, uit Sintjohannesga een Koninklijke Onderscheiding. De heer Modderman werd daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Veenstra heeft hem het bijbehorende versiersel opgespeld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van voetbalvereniging De Wite Peal (DWP) in Sintjohannesga.

Wedstrijdsecretaris bij voetbalvereniging DWP
De heer Modderman is sinds 1989 tot op heden actief als wedstrijdsecretaris bij voetbalvereniging DWP in Sintjohannesga. Hij is in deze functie verantwoordelijk voor het regelen van scheidsrechters, veldbezetting en contact met de KNVB voor de 23 teams die de vereniging rijk is. Dit betekent dat hij dagelijks contact heeft met deze partijen en regelmatig heen en weer pendelt tussen huis en voetbalveld. Hij keurt elke zaterdag de velden en is ook het hele weekend bij de voetbalvereniging aanwezig.

Scheidsrechter bij KNVB district Noord
Vanaf 1983 tot op heden is de heer Modderman onafgebroken actief geweest als scheidsrechter bij de KNVB district Noord. Elke zondag leidt hij wedstrijden in de standaard competitie van de KNVB wat, zeker gelet op zijn leeftijd de laatste jaren, een bijzondere prestatie is. In zijn gloriejaren reikte hij tot het niveau van de 1e klasse Zondag van de KNVB. Hij dient jaarlijks te voldoen aan fysieke testen en spelregeltoetsen om zijn niveau als scheidsrechter te behouden.

Lid actiecomité voetbalvereniging DWP
Van 1975 tot 1990 was de heer Modderman lid van het actie/activiteitencomité van voetbalvereniging DWP in Sintjohannesga. Het actiecomité maakt zich sterk voor allerlei activiteiten qua sponsoring met betrekking tot de vereniging. Zo organiseerde de heer Modderman dansavonden, regelde hij de koekverkoop en organiseerde hij kaartavonden. De heer Modderman is er mede verantwoordelijk voor dat er een omroepinstallatie werd geïnstalleerd die nog altijd wordt gebruikt. Naast bovenstaande activiteiten, is de heer Modderman elke woensdagochtend op- en rondom het voetbalveld bezig met de ‘woensdag-ochtendploeg’: een groepje oudgedienden om klusjes te doen. Hij heeft een groot aandeel geleverd in de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld en heeft de eerste schop voor een elektronisch scorebord in de grond gezet.