HEERENVEEN - De raadsagenda voor de bestuursperiode 2022-2026 is zo goed als klaar. Alle fracties van de gemeenteraad van Heerenveen hebben in de afgelopen weken hard gewerkt aan de ‘Raadsagenda gemeente Heerenveen 2022-2026’. In een soepel doorlopen proces zijn de onderwerpen die de raad urgent en belangrijk vindt, besproken. Over die onderwerpen wil de raad in ieder geval belangrijke besluiten nemen in de bestuursperiode 2022-2026. De raadsagenda wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juni 2022.


Keuze gemaakt voor belangrijkste vraagstukken
In de raadsagenda staan de vraagstukken die spelen in de samenleving en die de gemeenteraad urgent en belangrijk vindt:
• Dienstverlening van de gemeente
• Bestaanszekerheid van inwoners
• Wonen en volkshuisvesting
• Duurzaamheid (circulaire economie, energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie)

Daaraan toegevoegd is het vraagstuk:
• Cultuur
Dit onderwerp vindt de gemeenteraad belangrijk, maar minder urgent dan de andere vier onderwerpen.

In gesprek met inwoners
De raad wil met de raadsagenda nieuwe vormen van betrokkenheid en democratie verder ontwikkelen door het samenwerken en het voorbereiden van beslissingen met de samenleving. Zo wil de raad bijvoorbeeld in een open gesprek met de samenleving tot nieuwe inzichten komen over de waarde van (vrijwilligers)werk, armoedebeleid, biodiversiteit en cultuur.

De raad wil investeren in contact en communicatie met inwoners vanuit de raad als geheel. Het is de bedoeling om voorspelbaar en transparant te zijn over de besluiten die de raad neemt door vooraf goed uit te leggen wat er speelt. En door achteraf verantwoording af te leggen.

Ook wil de raad gesprekken voeren met inwoners, ondernemers en instellingen in buurten, wijken en dorpen om te luisteren wat er speelt, te vertellen wat de raad doet en te vragen of dat nog steeds aansluit op de verwachtingen van inwoners, instellingen en bedrijven.

Raadsagenda leidend voor collegeprogramma
De gemeenteraad kiest met deze agenda bewust voor politiek opdrachtgeverschap. Het college krijgt de opdracht om bovengenoemde onderwerpen met prioriteit aan te pakken.

Daarbij geeft de raad in de raadsagenda het college kaders mee voor de opgave én voor de aanpak. Volgend aan de raadsagenda maakt het college een eigen programma.