HEERENVEEN - Uit evaluatie blijkt dat de jongeren in de gemeente Heerenveen steeds minder en ook minder jong alcohol drinken. Daarbij is gebruik gemaakt van de cijfers uit 2012 en van 2016. Ook afgezet tegen provinciale en landelijke gegevens blijkt dat.“We zien dat de trend op het gebied van alcoholgebruik in Heerenveen positief is omgebogen. Toch is dat geen reden om achterover te leunen,” zegt wethouder Jelle Zoetendal. “Er zijn nog voldoende aandachtspunten voor de toekomst.”

Evaluatie en gegevens
Sinds 2013 ligt de taak van preventie en handhaving van de Drank- en Horecawet bij de gemeenten. Daarom is er een gemeentelijk beleidsplan ‘Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol 2014-2017’ vastgesteld.

In 2012 is een zogenaamde nulmeting gedaan en in 2016 een tussenevaluatie. In de tussentijd is ook nog de leeftijdsgrens voor kopen en in gebruik hebben van alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. De NIX18-campagne heeft zeker bijgedragen aan de bewustwording bij ouders om strenger toe te zien op alcoholgebruik. Hetzelfde geldt voor de campagnes van het Platform Nuchtere Fries. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn in de bovengenoemde periode alcoholvrij geworden. En in de periode van evaluatie is het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken afgenomen, van 50% in 2012 naar 38% in 2016.

Verbeterpunten
Uit de evaluatie blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij de verkoop van alcohol nog beter kan. Dat is gemeten met zogenaamde mysteryshop onderzoeken bij verkooppunten als supermarkten, slijterijen, horecabedrijven en sportkantines. Hoewel er een verbetering in zit (van 29 % in 2012 naar 47% in 2015 naar 49% in 2017) kan dit nog beter.

En het aantal jongeren van 18 jaar of jonger dat als gevolg van bingedrinken (het drinken om dronken te worden) bij de spoedeisende hulp belandt neemt wel af, maar is echt nog te hoog (40 personen in 2015 tegen 35 in 2018), waarbij aangetekend wordt dat Tjongerschans een regionale functie heeft.

Vervolg beleid
In 2019 komt er een nieuwe notitie Gezondheidsbeleid. Bij de opstelling van dat beleid wordt afgewogen of er aanpassingen aan het alcoholbeleid moeten plaatsvinden.