HEERENVEEN - Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om de inwoners te helpen bij hun keuze bij het stemmen, ontwikkelt de gemeente Heerenveen samen met ProDemos een StemWijzer. De StemWijzer is de bekendste en meest gebruikte stemhulp van Nederland. De site laat zien welke onderwerpen er spelen bij de verkiezingen en hoe de politieke partijen hierover denken. Op de website kunnen kiezers hun antwoorden vergelijken met die van de partijen. Zo zien ze met welke partij de meeste overeenkomst bestaat.

Ontwikkelen van StemWijzer

Om deze StemWijzer te kunnen samenstellen is er een speciale bijeenkomst met alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als achtergrondinformatie zijn alle verkiezingsprogramma’s beschikbaar. Daarbij is het ook goed te weten welke onderwerpen er volgens de inwoners van de gemeente een plek moeten krijgen in de StemWijzer: wat vinden zij belangrijk? Via het forum https://verkiezingenheerenveen.stemwijzer.nl/ kunnen inwoners tot 22 december onderwerpen aandragen.

Hoe wordt de StemWijzer gemaakt?
Met al deze informatie wordt een lijst van stellingen gemaakt. De politieke partijen geven per stelling aan of ze het eens of oneens zijn, of een neutrale positie innemen. Vooral stellingen waarover partijen duidelijk van mening verschillen komen in de StemWijzer. Onderwerpen waarover alle partijen het eens zijn vallen af. Doordat inwoners ook zelf onderwerpen kunnen aanleveren, wordt de site nog eigener. Vanaf half februari 2022 staat de StemWijzer voor de gemeente Heerenveen online.

Waarom een StemWijzer?
Via deze site kunnen inwoners achtergrondinformatie vinden over de standpunten van de partijen. Ook kunnen ze in de tool makkelijk de partijen met elkaar vergelijken op onderwerpen die voor hen extra belangrijk zijn. Zo helpt de StemWijzer de inwoners aan kennis over gemeentelijke onderwerpen, partijen en standpunten. Juist die informatie is voor veel mensen een reden om wel te gaan stemmen.

Wie maakt de StemWijzer?
De StemWijzer wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Dit is een stichting met als doel om mensen te informeren over en te betrekken bij de democratische rechtsstaat. ProDemos ontwikkelt o.a. educatieve programma’s in Den Haag, op gemeente- en provinciehuizen, op rechtbanken en op scholen.