ALDEBOARN - Het Medium wordt omgetoverd tot een duurzame woning met een architectenkantoor. Op vrijdagavond 5 juli hebben de inwoners van Aldeboarn dit plan als beste plan voor Aldeboarn gekozen.De gemeente Heerenveen schreef dit voorjaar een prijsvraag uit. Iedereen mocht een plan aanleveren voor het beeldbepalende pand in Aldeboarn. Inwoners hadden vervolgens het laatste woord welk plan daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden

Inwoners hebben het voor het zeggen
Wethouder Hans Broekhuizen kijkt terug op een mooi en vernieuwend proces, waarbij inwoners de uiteindelijke keuze bepaalden. Wethouder Hans Broekhuizen: “Het is geweldig om de betrokkenheid van onze inwoners te zien; maar liefst 81 mensen hebben hun stem uitgebracht op de gepresenteerde plannen”.Drie initiatiefnemers mochten op 5 juli hun plan aan de inwoners van Aldeboarn presenteren. Zij waren door een vakkundige jury vooraf geselecteerd op enkele randvoorwaarden. Zo moest de karakteristieke en monumentale uitstraling blijven, duurzaam worden verbouwd en bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

De gemeente werkte nauw samen met Plaatselijk Belang Aldeboarn. Oepke Valk van het Plaatselijk Belang: “We wilden het mooie pand graag behouden en onze inwoners een belangrijke stem geven wat er in het pand zou komen. We kijken terug op een prachtig proces!”

Over het winnende plan
Het pand wordt verbouwd tot een duurzame woning met een architectenkantoor. De initiatiefnemers Gert Jan Groenewoud en Tessa Odijk willen activiteiten organiseren voor het dorp (huiskamerconcerten, cursussen, verhalenfestival). Er komen naast isolatie, zonnepanelen, warmteterugwinning en een luchtwarmtepomp voor de verwarming. Zij willen een voorbeeldfunctie vervullen voor duurzaam (ver)bouwen. Gert Jan: “We gaan ons best doen om van het Medium weer de parel van Aldeboarn te maken en we zijn blij het vertrouwen te krijgen van de inwoners.”

Over Het Medium
Het karakteristieke pand ‘Het Medium’ staat op een prachtige plek in Aldeboarn. Het is een voormalige kleuterschool. Totdat het in oktober 2016 werd gesloten, was het een jongerencentrum. OJC Het Medium organiseerde er vooral feesten en gebruikte het als ontmoetingscentrum. Sindsdien staat het pand leeg en is er sprake van fors achterstallig onderhoud. En dat is jammer. De Gemeente Heerenveen heeft daarom besloten het plan te verkopen voor 25.000 euro. Aan degene met het beste idee voor ‘Het Nieuwe Medium’. Fijn dat het nu een nieuwe invulling krijgt, dat volgens de inwoners het beste bij hun dorp past.