HEERENVEEN - Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 start in Oudeschoot een nieuwe werkwijze waarbij onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp bij elkaar komen: het Integraal Kindcentrum Skoatterwiis. Dit IKC is een initiatief van Scholennetwerk Ambion Holding, Kinderwoud Kinderopvang en de gemeente. “De gemeente Heerenveen is blij met de realisatie van het IKC. Samen creëren we een plek waar kinderen gehoord en gezien worden. Een omgeving waar gewerkt wordt aan een positief zelfbeeld voor kinderen, die vervolgens met veerkracht en energie naar de toekomst kunnen kijken”, zegt wethouder Jelle Zoetendal.

De wethouder vindt dit positief: “Doordat naast de basisschool en peuteropvang ook de gezinswerker, orthopedagoog en buurtsportcoach bij Skoatterwiis zijn betrokken, is er veel mogelijk om de kinderen te begeleiden. Zo bevorderen we goed opgroeien in een plezierige en veilige leefomgeving met belangrijke basisvoorzieningen. Er kan goed en tijdig worden ingegaan op de signalen van ouders, kinderen en professionals.”

Meer uren beschikbaar voor kinderen
Binnen het IKC krijgen kinderen al vanaf hun tweede jaar voor 16 uur per week de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het is nu nog gebruikelijk dat Voor- en Vroegtijdse Educatie (VVE) geldt voor minimaal 10 uur per week. Deze regel wordt landelijk op 1 januari 2020 gewijzigd in 16 uur per week. Skoatterwiis loopt vooruit op de nieuwe regelgeving. De kinderen in Oudeschoot staan hiermee al evenwichtiger en met zo min ontwikkelingsachterstand in het leven, voor ze de basisschoolleeftijd bereiken.

Gedachtegoed
Deze aanpak start in september en geldt in ieder geval voor de komende drie jaar.

Hiermee dragen Skoatterwiis en alle samenwerkende partners bij aan het vervullen van het gedachtegoed dat geldt in Heerenveen: één kind, één plan, één aanspreekpunt.