HEERENVEEN - De eerste periode van Schoon Belonen Heerenveen was een succes, daarom gaat de gemeente Heerenveen door met dit zwerfafvalbeloningssysteem.

Scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen één of meer gebieden adopteren die ze vervolgens tegen een vergoeding twee jaar lang schoon houden. De inschrijving voor de periode september 2022 t/m augustus 2024 is inmiddels geopend.

Wethouder Jaap van Veen "De afgelopen twee jaar hebben 35 scholen en verenigingen zich met veel enthousiasme ingezet om zwerfafval op te ruimen. Ik ben trots dat onze aanpak werkt en ik ga ervanuit dat er voor de komende periode weer veel inschrijvingen komen, zodat onze leefomgeving schoon en aantrekkelijk blijft."

Schoon Belonen Heerenveen
Twee jaar geleden werd Schoon Belonen geïntroduceerd, nadat scholen en verenigingen inkomsten zagen wegvallen als gevolg van een nieuwe manier van de inzameling van oud papier in de gemeente. Om toch een financieel steuntje in de rug te bieden is "Schoon Belonen Heerenveen" bedacht. Scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties kunnen één of meer gebieden adopteren die ze vervolgens tegen een vergoeding twee jaar lang schoon houden.

Succesvolle aanpak
Het beloningssysteem is onlangs geëvalueerd met de deelnemers. Hieruit komt naar voren dat de deelnemers tevreden of zelfs zeer tevreden zijn over de aanpak. De vrijwilligers en leerlingen die meedoen zijn enthousiast en er is meer bewustwording ontstaan over het belang van een schone leefomgeving. Ieder jaar worden door de deelnemers maar liefst 2800 zakken zwerfafval ingezameld.

Inschrijving
Alle gebieden zijn voor de komende twee jaar opnieuw beschikbaar. Wie mee wil doen kan zich tot en met 23 juni a.s. inschrijven via www.heerenveen.nl/schoonbelonen. Alle inschrijvers worden uitgenodigd voor de startavond op 28 juni. Adoptiegebieden die dubbel aangevraagd zijn kunnen dan in overleg geruild of gesplitst worden.

Vergoeding
De vergoeding bedraagt € 750,- per adoptiegebied per jaar. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de school of vereniging minimaal één keer per maand een opruimactie organiseren. Ook moeten de activiteiten steeds zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via sociale media.

Meer informatie
Alle informatie en voorwaarden zijn te vinden op www.heerenveen.nl/schoonbelonen.